Business Model Innovation and Interna-tionalization of Process Industry SMEs

Hankkeen päätavoitteena on parantaa pk-yritysten kilpailukykyä, joiden asiakkaina on prosessi-, kaivos-, energia-, öljy-, tai kaasuteollisuuden yrityksiä auttamalla heitä löytämään uusia asiakastarpeita ja liiketoimintamahdollisuuksia, kehittämään uusia liiketoimintamalleja, rakentamaan Eurooppalaisia kumppanuuksia, hakea EU-tason rahoitusta, ja edelleen kehittää pk-yritysten tuotteita ja palveluja. Tavoitteen saavuttamiseksi konsortio toimii Suomessa, Norjassa ja Ruotsitta yhteistyössä noin 80 pk-yrityksen kanssa. Toimenpiteiden tuloksena noin 25 pk kehittää liiketoimintamallejaan, osallistuu EU-tasolla hanke-ehdotuksiin sekä rajat ylittävään liiketoimintaan. Muita tuloksia ovat menetelmät ja työkalut uudenlaisten liiketoimintamallien kehittämiseksi; päivitetty ProcesIT.EU Roadmap, joka vaikuttaa päättäjiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla; lisääntynyt rajat ylittävä yhteistyö alueen pk-yritysten, suurten prosessiteollisuuden yritysten, verkostojen ja akatemian välillä kehittyneiden liiketoimintamallien luomiseksi; tiedon ja parhaiden käytäntöjen välittäminen alueella; menetelmät pk-yritysten uudenlaisten liiketoimintamallien kaupallistamiseksi globaalisti; sekä pk-yritysten lisääntynyt kansainvälinen tutkimus-, kehitys ja liiketoiminta.