Digiprocess – Supporting digitalization of process industry


Digiprocess-hankkeen tavoitteena on tukea pk-yritysten digitaalista kypsyyttä, digitaalisten palveluiden tuottamista, sekä pk-yritysten ja teollisuuden muodostamia digitaalisia ekosysteemejä. Toisena tärkeänä tavoitteena on kehittää teollisuudenala- ja maakohtaista yhteistyötä alojen ja maiden rajat ylittäväksi.

 

• Hankkeessa tunnistetaan digitalisaatioon liittyvät kehittämissuunnitelmat, tarpeet ja mahdollisuudet teollisuuden ekosysteemeissä.

• Tunnistetaan digitalisaation tarjoama potentiaali  ja konsultoidaan teollisuutta palveleville PK-yrityksille.

• Edistetään digitaalisten ekosysteemeiden kehittymistä eri teollisuuden aloilla.

• Toimenpiteissä pilotoidaan ja demonstroidaan PK-yritysten, teollisuuden ja ekosysteemien digitalisaatiotapauksia.

 

Hankkeen nimi: Digiprocess – Supporting digitalization of process industry
Toimintakausi: 2019-2022
EU:n ja valtion rahoitusta: Interreg Nord 1 186 653 €
Hankehallinnointi: Lapin AMK
Osatoteuttaja: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Lisätietoja: Harri Jokela, 050 304 9317, harri.jokela@nihak.fi

www-sivu: https://digiprocess.eu/