EU-rahoitusta haettavissa Pohjois-Suomen alueella

Pohjois-Pohjanmaan liitossa ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on haettavana rahoitusta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020” – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

EAKR-hakemukset tulee jättää viimeistään 27.2.2019 ja ESR-hakemukset viimeistään 1.3.2019. Hakemukset jätetään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmään internet-osoitteessa http://www.eura2014.fi. Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään pelkästään sähköisesti. HUOM! ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku. Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta.

Rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita

Lisätietoja: https://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue