Haapajärvelle sijoittuvan biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen

Aluetalouden näkökulmasta tehtävässä arvoketjuanalyysissä kuvataan ja arvioidaan laitoshanketta, jossa tavoitteena on bioöljyn tuotanto puubiomassasta (hakkuu- ja korjuutähteet, sahauksen sivutuotteet, energiapuun tyyppinen biomassa) ja siihen liittyvä korkean jalostusasteen biotuotteiden valmistus puun uuteaineista. Bioöljyn tuotantoraaka-aineiden ja käytön osalta pyritään yhteistyöhön paikallisen sahateollisuuden ja energiantuotannon kanssa. Bioöljyn tuotannolle suotuisia tekijöitä ovat puubiomassa pääraaka-aineena (alueelta on raaka-ainetta saatavilla), lopputuotteille löytyvä kasvava kysyntä, teknologian olemassaolo ja varhaiset kokemukset teollisen mittakaavan laitoksista. Uuteaineiden tuotanto muodostaa merkittävän uutuusarvoa omaavan liiketoimintapotentiaalin.

 

Hankkeen nimi: Haapajärvelle sijoittuvan biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen
Toimintakausi: 1.9.2019 – 31.12.2020

Hankehallinnointi: N
ivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Lisätietoja: Jouni Niskanen, 044 0666 730, jouni.niskanen@nihak.fi