Joka toisella yrityksellä on ollut vaikeuksia löytää työntekijöitä

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry toteutti elo-syyskuussa 2018 työvoimakyselyn alueen yritysten työvoimatarpeista. Kyselyyn vastasi yhteensä 89 yritystä, joista lähes joka toisella (48%) on ollut vaikeuksia löytää työvoimaa viimeisen 2 vuoden aikana. Yli 40% yrityksistä ennakoi tarvitsevansa lisää työntekijöitä vuoden sisällä. Yli puolet on valmis myös kouluttamaan itse uudet työntekijänsä. 

  • heti 1-5 työntekijää lisää – yli neljäsosa (27%) vastanneista yrityksistä
  • 1 vuoden sisällä 1-5 työntekijän lisätarve – yli 40 %:lla vastanneista yrityksistä
  • 3 vuoden sisällä – lähes 35 %:lla vastanneista yrityksistä

 

NIHAK kartoitti kyselyllä, onko alueen yrityksillä ollut vaikeuksia työvoiman saatavuudessa ja millaisia tarpeita yrityksillä on nyt ja lähitulevaisuudessa työvoiman palkkaamiseen liittyen. Noin 46 %:lla kyselyyn vastanneista yrityksistä on ollut vaikeuksia löytää työvoimaa viimeisen 2 vuoden aikana. Työntekijöitä on ollut vaikeuksia löytää lähinnä ammatillisiin työtehtäviin, kuten esim. kuljettaja, talonrakentaja, kokki, koneistaja ja särmääjä. Kyselyn mukaan asiantuntijatehtäviin ei juurikaan vaikeuksia löytää työntekijöitä ja johtotehtäviin ei ole ollut lainkaan vaikeuksia löytää työntekijöitä.

Yli neljäsosa vastanneista yrityksistä tarvitsee heti 1-5 työntekijää lisää. Vuoden sisällä 1-5 työntekijän lisätarve on yli 40 %:lla ja 3 vuoden sisällä lähes 35 %:lla vastanneista yrityksistä. Huomionarvoista on myös se, että 9 % yrityksistä tarvitsee 3 vuoden sisällä 6-15 työntekijää lisää. Muutamalla yrityksellä tarve on sitäkin suurempi, reilu 2 % vastanneista yrityksistä tarvitsee 3 vuoden sisällä 16-50 työntekijää lisää.

Yritykset tarvitsevat mm. ajoneuvojen ja työkoneiden kuljettajia, ravintola alalle tarjoilijoita ja kokkeja, metallituoteteollisuuteen hitsaajia ja koneistajia, puu- ja rakennusalan tehtäviin kirvesmiehiä, tuotantotyöntekijöitä tehdas työhön sekä suunnittelijoita ja myyjiä.

Lähes 61 % vastanneista yrityksistä on valmis kouluttamaan itse uudet työntekijänsä. Oppisopimuksen kautta uuden työntekijän on valmis ottamaan lähes 35 % vastanneista yrityksistä.

Vastanneista yrityksistä vain 16 % on kiinnostunut palkkaamaan ulkomaista työvoimaa. Yhteisrekrytoinnista kiinnostuneita yrityksiä oli myös verrattain vähän (19,5%).

Yhteisrekrytoinnista kiinnostuneista yrityksistä (n= 17) lähes 60 % on valmis rekrytointiyhteistyöhön muiden työvoimaa etsivien yritysten kanssa esim. NIHAKin järjestämissä rekrytointitapahtumissa. Samoin lähes 60 % on valmis osallistumaan valtakunnalliseen yhteismarkkinointiin alueen työpaikkamahdollisuuksista. Yli 35 % vastanneista yrityksistä on valmis rekrytoimaan yhteisen osa-aikaisen työntekijän toisen yrityksen kanssa.

 

Lisätietoja antaa NIHAK ry:n toimitusjohtaja Toni Krankkala p. 050 3277 254 tai sp. toni.krankkala@nihak.fi.