Jouni Niskanen projektipäälliköksi Haapajärvelle sijoittuvan biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi -hankkeeseen

Haapajärveltä kotoisin oleva Jouni Niskanen on valittu projektipäälliköksi Haapajärvelle sijoittuvan ”Biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen” -hankkeeseen. Niskanen on aiemmin valmistellut kehityshankkeita ja luonut yhteistyöverkostoa Eneferm Oy:llä, jonka osakas ja hallituksen jäsen hän on. Jouni Niskanen on myös kouluttanut yrityksiä verkostojen luomisessa ja kehityshankkeiden läpiviemisessä. Vapaa-aikanaan kahden lapsen isä harrastaa luonnossa liikkumista sekä metsästystä ja kalastusta.

Käynnistyneen Haapajärvelle sijoittuvan biojalostetuotanto -projektin hankeaika on 1.9.2019 – 31.12.2020 ja kokonaiskustannukset 220.000 €, mistä NIHAKin rahoitusosuus on 33.000 €. Päärahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / EAKR. NIHAK toimii myös hankkeen hallinnoijana.

Hankkeen tavoitteena on arvioida aluetalouden näkökulmasta pienemmän mittaluokan biolaitoksen teknistaloudellista toteutettavuutta. Painopiste on uutuusarvoa omaavien uuteaineiden tuotannossa, jonka liiketoimintapotentiaalin realisoimiseen tarvitaan monialaista kehittävää yhteistyötä. Hankkeessa selvitetään millaista liiketoimintaa laitosinvestointi mahdollistaisi alueen pk-yrityksille, potentiaalisille sijoittajille ja muille yhteistyökumppaneille. Samanaikaisesti tunnistetaan, kontaktoidaan ja luodaan yhteistyöverkostoa ja sidosryhmiä tuottamaan lisäarvoa arvoketjuanalyysiin sekä sitoutumaan projektiin pitkäjänteisesti.