Kv-hanke

Hankkeen keskeisin tavoite on yritysten henkilökuntien kansainvälistymistaitojen ja osaamisen kehittämisen kautta saada alueen yrityksiin lisää kansainvälistä kauppaa, kasvattaa yritysten liikevaihtoa, kannattavuutta ja lisätä työpaikkoja.

Tavoitteiden saavuttamiseksi yritysten tulisi kehittää strategisia ja operatiivisia toimintoja sekä osaamista vastaamaan kansainvälisen kilpailun vaatimuksia.

Tällaisia hankkeessa suoritettavia kehitystoimenpiteitä voidaan jaotella kolmeen toimintamalliin:

1. Strateginen suunnittelu ja valmistautuminen (analyysit, sopimukset, IPR-suojaus jne.)
2. Tietojen, taitojen sekä ymmärryksen lisääminen (fact-finding, benchmarking, workshopit ja matchmaking).
3. Operatiiviset toimenpiteet kohdemarkkinoilla (messuesiintymiset, neuvottelut, kaupankäynnin prosessit).

Tulokset voidaan havaita kahdella merkittävällä tavalla:

1. taloudellisten mittareiden avulla (henkilöstömäärä, liikevaihto, kannattavuus jne.)
2. ei-numeerisin tuloksin, jossa yritysten toimintaedellytykset paranevat kulttuurisen, liiketaloudellisen ja sosiaalisen kv-osaamisen lisääntymisen myötä (tuotteiden laatu, laajojen markkinoiden ymmärrys ja yrityksen tuotteiden sekä palvelujen asema näillä markkinoilla).

Hankkeen toiminta-alue tullaan hankkeen myötävaikutuksella tuntemaan dynaamisena toimintaympäristönä kansainvälistä toimintaa harjoittavista yrityksistään sekä tällaista toimintaa tukevana alueena.

Lisätietoja vientiasiantuntija Ari Alakangas, puh. 040 6846 400 tai ari.alakangas(at)nihak.fi