Lyhde -Laatuloikka sosiaalipalvelutoimijoille omavalvonnassa ja digitalisaatiossa -hanke

LYHDE -hankkeessa keskitytään sosiaalipalveluyritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Yleisimpiä yksityisiä sosiaalipalveluita ovat ikääntyneiden palveluasuminen, ikääntyneiden ja vammaisten kotipalvelut, lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito sekä lasten päivähoito. Hankkeessa on huomioitu sukupuolinäkökulma valtaosansosiaalipalveluyrittäjistä ollessa naisia.

LYHDE -hankkeen tavoitteena on saattaa sosiaalipalveluyritysten omavalvontatyö tasolle, mikä turvaa uudistumisenkautta yritysten kilpailukyvyn, toimintaedellytykset ja mukanaolon palveluketjuissa kiristyvässä kilpailussa ja uudessa toimintaympäristössä.

Hankkeessa on mukana merkittävässä roolissa sähköisten palveluiden ja digitalisaation kehittäminen. Yrityksiä valmennetaan kehittämään omavalvontaa sähköisessä toimintaympäristössä, joka mahdollistaa asiakkaan osallisuuden huomioon ottamisen ja valvovan viranomaisen mahdollisuuden digitaaliseen valvontaprosessiin. Sähköiseen toimintaympäristöön siirtyminen on osaltaan välttämätön osa laatutyötä, koska KanSapalvelun(sosiaalihuollon sähköinen asiakasasiakirja-arkisto) käyttöönotosta tulee velvollisuus sosiaalipalveluyrityksille.

hanke toteutetaan ajalla 1.11.2016 – 31.12.2018 ja sen kokonaiskustannusarvio on 268.125 €, josta NIHAKin osuus on 3.840 €.