My-Way -hanke

My Way –hankkeen tavoitteena on korkea- ja keskiasteen koulutettujen työttömien ja työttömyysuhan alaisten yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen, työttömyysajan lyhentäminen sekä työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen.

Hanke tarjoaa työttömyyden alkuvaiheeseen kohdistettua voimavaroja vahvistavaa ja lisäävää toimintaa. Hankkeen piiriin toivotaan ensisijaisesti alle 1 vuoden työttömänä olleita, jolloin toiminta on ennaltaehkäisevää ja varhaisen puuttumisen merkitys korostuu. Hankkeen toimenpiteet ovat avoimia myös perhevapaalta työelämään palaaville tai paluuta suunnitteleville.

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2016 – 31.12.2018 ja sen kokonaiskustannukset ovat 281.125 €, josta NIHAKin osuus on 5.398 €.