NIHAK avautuu uusille jäsen- ja asiakaskunnille

LEHDISTÖTIEDOTE 11.12.2019

Julkaisuvapaa heti

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS 10.12.2019 KÄRSÄMÄELLÄ

Henrik Kiviniemi Nivala-Haapajärven seutuhallituksen puheenjohtajaksi

Nivala-Haapajärven seutuhallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi. Seutuhallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu. Valinnat olivat yksimielisiä ja ne pohjautuvat jäsenkuntien omaksumaan käytäntöön tehtävien kierrättämisestä.

NIHAK avautuu uusille jäsen- ja asiakaskunnille

Seutuhallitus hyväksyi uuden NIHAKin toimintaa ja palveluiden tuottamista koskevan yhteistyösopimuksen. Osapuoleksi voi liittyä nyt myös uusia asiakaskuntia. Sopimuksen mukaisen yhteistyön tarkoituksena on tarjota asiakaskunnille NIHAKin toimesta vaikuttavaa, kilpailukykyistä ja asiantuntevaa palvelua yritystoiminnan monipuoliseen kehittämiseen. Jatkossa NIHAKin palveluiden piiriin voivat liittyä uuden sopimuksen kautta myös sellaiset kunnat, jotka eivät ole Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n jäseniä.    

Kehitysorganisaatiokenttä on Suomessa suuressa murroksessa. Uuden perussopimusmallin kautta NIHAK ry vastaa haasteeseen ja avautuu uusille jäsenille konkreettisella sopimuspohjaisella tavalla. ”Uskon jäsenyytemme olevan houkutteleva vaihtoehto erityisesti maakuntamme eteläisissä kunnissa, jotka tarvitsevat vahvaa hankekehitysosaamista ja lisääntyvää edunvalvontaa”, toteaa seutuhallituksen puheenjohtaja Henrik Kiviniemi.

NIHAK ry:n tehtävänä on tarjota laadukkaat ja kattavat seudulliset aluekehitys- ja yrityspalvelut asiakaskuntien alueella. Aluekehittämisen tehtäviin sisältyy alueen edunvalvonta ja yritysten liiketoimintaympäristön kehittäminen, jota tehdään seudullisen hanketoiminnan kautta. Hanketoiminnan erillisten kehittämisprojektien kautta toteutetaan asioita, joilla on yksittäistä asiakaskuntaa laajempaa alueellista merkitystä ja joita muutoin on vaikea saada liikkeelle.

Uudessa sopimuksessa yrityspalvelut jakautuvat kahteen luokkaan, seudullisiin yrityspalveluihin ja kuntakohtaisiin yrityspalveluihin. Yrityspalvelut sisältävät tyypillisesti liikeidean kehittämiseen, yrityksen perustamiseen ja rahoitukseen liittyvää neuvontaa. Kuntakohtaisia yrityspalveluja täydentävät seudulliset yrityspalvelut, jotka ovat sisällöltään kuntakohtaisia yrityspalveluita yleisempiä ja osaamisvaatimuksiltaan erikoistuneempia, kuten esimerkiksi yritysten kansainvälistymiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluita.

Nykyisin NIHAKin jäsenkuntia ovat Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi ja Reisjärvi.

 

Lisätietoja antaa NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala, p. 050 3277 254