Nihak mukana Centrian varainhankintakampanjassa

Centrian varainhankinnan lahjoituskirjojen allekirjoituksessa Toni Krankkala Nihak, Kari Ristimäki Centria, Olavi Soinio Vestia ja Risto Bergbacka Vesikolmio.

Nivala-Haapajärven Seutu Nihak osallistuu 10 000 euron lahjoituksella Centria-AMK:n varainhankintakampanjaan.

NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkalan mukaan päätös lähteä tukemaan Centriaa on tärkeä tahdonilmaisu.

– Seutukunta haluaa olla mukana vahvistamassa Centrian alueellista vaikuttavuutta. Teollistuneen maaseudun yrityksissä on tarvetta ammattitaitoiselle työvoimalle, jonka saanti uhkaa muodostua tulevaisuudessa kasvun rajoitteeksi. Alue tarvitsee vahvan ammattikorkeakoulun, josta yritykset saavat koulutettua työvoimaa läheltä. Toivomme, että yhteisten hankkeiden myötä voimme jatkossa tehdä vieläkin tiiviimpää yhteistyötä ja uusia avauksia koko alueen eduksi.

Centrian varainhankinta on vastinkelpoista eli valtio pääomittaa ammattikorkeakouluja suhteessa näiden keräämiin yksityisiin lahjoituksiin. Mitä enemmän vastinrahakelpoista pääomaa ammattikorkeakoulu onnistuu keräämään tämän vuoden loppuun mennessä sitä suurempi on valtion osuus. Valtion osuus yksittäiselle oppilaitokselle on korkeintaan neljä miljoonaa euroa.

Centria AMK:n rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki arvelee yksityisen sektorin lahjoitussumman nousevan 300 000 euroon.

Ylivieskan Centriassa pidetyssä tilaisuudessa 10 000 euron lahjoituksella kampanjaan osallistuivat myös Vestia ja Vesikolmio.

Lisätietoja: Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry, toimitusjohtaja Toni Krankkala puh. 050 3277 254

Centrian varainhankintakampanjassa mukana Centrian lehtori Hannu Leppälä ja opetusjohtaja Hannele Teir, toimitusjohtaja Toni Krankkala Nihak, rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki Centria, toimitusjohtaja Risto Bergbacka Vesikolmio, toimitusjohtaja Olavi Soinio Vestia ja palvelupäällikkö Jani Rättyä Centria.