NIHAK ry:n jäsenmaksu edelleen 15,50 €/asukas vuonna 2018

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS REISJÄRVELLÄ 29.11.2017

 

Markku Kärkkäinen Nivala-Haapajärven seutuvaltuuston puheenjohtajaksi

 

Nivala-Haapajärven seutuvaltuusto valitsi yksimielisesti Markku Kärkkäisen (kesk.) Pyhäjärveltä seutuvaltuuston puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2017 – 2018. Seutuvaltuuston puheenjohtajan mandaatin kesto on vaihdellut pääasiassa yhden ja kahden toimikauden välillä alkaen seutukuntayhdistyksen perustamisesta vuonna 1996 ja se on noudattanut jäsenkuntien välistä rotaatioperiaatetta Seutuvaltuusto valitsi yksimielisesti myös seutuvaltuuston varapuheenjohtajiston ja valituiksi tulivat seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi Taimi Piippo (sd.) Pyhäjärveltä, 2. varapuheenjohtajaksi Eero Erkkilä (ps.) Nivalasta sekä 3. varapuheenjohtajaksi Jorma Leskinen (vas.) Pyhäjärveltä.

 

Seutuvaltuusto valitsi myös seutuhallituksen jäsenet toimikaudeksi 2017 – 2018. Seutuhallituksen jäseniksi valittiin (suluissa henkilökohtainen varajäsen): Juha Uusivirta Haapajärveltä (Teija Myllylä), Esa Jussila Kärsämäeltä (Pekka Anttila), Päivi Karikumpu Nivalasta (Jarmo Vuolteenaho), Henrik Kiviniemi Pyhäjärveltä (Jukka Lehtosaari), Raija Potila Reisjärveltä (Kaarlo Paavola), Mauri Tenkula Haapajärveltä (Maritta Niska), Leena Vähäsöyrinki Nivalasta (Eija-Riitta Niinikoski), Jukka Tikanmäki Pyhäjärveltä (Asko Kauranen), Esko Ristinen Kärsämäeltä (Mika Autio) sekä Jouni Tilli Reisjärveltä (Antti vedenpää). Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan rotaatioperiaatteen mukaisesti.

 

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n sääntömuutoksen johdosta kaikki henkilövalinnat siirtyvät jatkossa syyskokouksen päätettäviksi. Sääntömuutos on tehty kuntavaalien ajankohdan muuttumisen vuoksi ja seutuvaltuusto hyväksyi sääntömuutoksen nyt toisessa peräkkäisessä kokouksessaan.

 

 

NIHAK ry:n jäsenmaksu edelleen 15,50 €/asukas vuonna 2018

 

Nivala-Haapajärven seutuvaltuusto hyväksyi NIHAK ry:n vuoden 2018 budjetin seutuhallituksen esittämässä muodossa. Budjetin loppusumma on 821.500 € ja kunnilta perittävän jäsenmaksuun suuruudeksi vahvistettiin edelleen 15,50 €/asukas. Aikaisempiin vuosiin verrattuna yrityspalvelujen osuutta budjetista alentaa se, että Haapajärvi ei osta niitä enää NIHAKilta vuoden 2018 alusta lukien.

 

Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetyskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi vuodeksi 2018 vahvistettiin edelleen 50 €/kokous. Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan keväällä 2010 suoritetun tarjouskilpailun mukaisesti.

 

VARAINKÄYTTÖ TOIMINTALINJOITTAIN:

2018   2017
€ 
Elinkeinojen kehittäminen 100.000 112.000
Maaseudun kehittäminen 15.000 25.500
Osaamisen tason nostaminen 69.000 78.775
Kuntapalvelujen kehittäminen 10.000 10.000
Alueen vetovoimaisuuden lisääminen 50.000 47.500
Seutukuntahallinto ja valmistelu 205.500 176.500
YHDISTYSTOIMINTA YHTEENSÄ  449.500 450.275
Yrityspalvelujen järjestäminen 354.000 430.000
Yp/hallinnon kulut Haapajärvi 18.000 0
VARAINKÄYTTÖ YHTEENSÄ  821.500 880.275

                                                                                         

VARAINHANKINTA:

Asukasluku 29 000 29 050
Jäsenmaksu 15,50 15,50
YHTEENSÄ  449.500 450.275
YRITYSPALVELUJEN MYYNTI 372.000 430.000
YHTEENSÄ  821.500 880.275

 

Aluekehitys- ja elinkeinopalvelujen yhteistyösopimuksen perusteella yrityspalveluista veloitetaan jäsenkuntia aiheutuneiden kustannusten perusteella Haapajärveä lukuunottamatta, jolta puolestaan laskutetaan sen laskennallinen osuus hallinnollisista kuluista.

Lisätietoja antaa NIHAK ry:n toimitusjohtaja Toni Krankkala, p. 050 3277 254.