Nivala-Haapajärven seutu kansainvälistyy yhdessä naapuriseutujen kanssa ja selvittää biojalostetuotannon aloittamista Haapajärvellä

LEHDISTÖTIEDOTE 21.11.2019

Julkaisuvapaa heti

 

NIHAK on saanut myönteiset rahoituspäätökset kahteen merkittävään aluekehitys-hankkeeseen:

”Think Big – Menossa maailmalle” -kansainvälistämishanke

Biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi -hanke

 

”Think Big – Menossa maailmalle” -hankkeen tavoitteena on Nivala-Haapajärven seudun sekä myös Raahen seudun, Ylivieskan seudun ja Haapavesi-Siikalatvan seudun yritysten sekä yhteisöjen kansainvälistymisen edistäminen. Think Big -hankkeessa laaditaan mm. markkinakartoituksia, joilla selvitetään alueen elinkeinoelämän kannalta merkittävimpiä markkina-alueita sekä millaista kysyntää hankealueen osaamiselle, teknologioille ja kapasiteetille löytyy ja mitkä markkina-alueista sisältävät suurimman kasvun potentiaalin. Kartoitusten perusteella hankealueen toimijat päättävät, mille markkinoille menemistä lähdetään suunnittelemaan tarkemmin ja millaisia jatkotoimenpiteitä kukin markkina vaatii. Think Big toteutetaan neljän seutukunnan alueella ajalla 1.10.2019 – 31.12.2021 ja sen kokonaisbudjetti on 499.789 €, mistä Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 70 %. NIHAKin omarahoitusosuus on 20 % eli 99.958 €.

”Biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen” -hankkeen tavoitteena on puolestaan arvioida aluetalouden näkökulmasta laitoksen teknistaloudellista toteutettavuutta samalla kuvaten, millaista liiketoimintaa laitosinvestointi mahdollistaisi alueen yrityksille. Haapajärvelle sijoittuvan pienemmän mittaluokan biolaitoksen arvoketjuanalyysi kattaa tuotteiden markkinan ja raaka-aineen saatavuuden tarkastelut, tuoteportfolioiden ja tehdaskonseptien tarkastelun sekä biotuotetehtaan investointitarve- ja kannattavuustarkastelut. Työssä painotetaan erityisesti uutuusarvoa omaavien uuteaineiden liiketoimintapotentiaalin selvittämistä, johon tarvitaan monialaista kehittävää yhteistyötä. Arvoketjuanalyysiprosessin kanssa samanaikaisesti tunnistetaan ja kontaktoidaan alueen pk-yrityksiä, mahdollisia sijoittajia, rahoittajia ja muita yhteistyökumppaneita sekä pyritään integroimaan heidät mukaan ja tuottamaan lisäarvoa arvoketjuanalyysiin sekä sitoutumaan projektiin pitkäjänteisesti.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2019 – 31.12.2020 ja sen kokonaisbudjetti on 220.000 €, mistä Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 70 %. Loppuosasta vastaavat yhdessä Haapajärven kaupunki ja NIHAK (molemmat 33.000 €).

 

Lisätietoja: NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala, p. 050 327 7254