Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n seutuhallituksen päätöksiä 19.2.2019

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n seutuhallitus kokousti 19.2.2019 Haapajärvellä.

NIHAK mukana kasvuhaluisten mikro- ja pk-yritysten kehittämisessä

NIHAK osallistuu Virtuklubi-kehittämishankkeeseen, jossa kehitetään kasvuhaluisia mikro- ja pk-yrityksiä koulutuksen ja virtuaaliteknologian avulla. Hankkeessa kehitetään koulutuksen laatua sekä parannetaan työvoiman ammattitaitoa/saatavuutta ja tuetaan elinikäistä oppimista Oulun Eteläisellä alueella.

Hanke tuottaa osaavaa työvoimaa tehokkailla yrityskohtaisesti räätälöidyillä koulutusmalleilla ja yrityskohtaisilla koulutuksilla. Hanke tähtää siihen, että toisen asteen ammatillinen koulutus vastaisi paremmin alueen yritysten tarpeita. Hankkeen tavoitteena vastata näin osaltaan kasvavaan alueelliseen työvoimapulaan. Lisäksi hanke tukee kasvuyritysten kilpailukykyä tuomalla käytännön esimerkkejä virtuaaliteknologian ja digitalisaation hyödyntämisestä yrityksille.

Hankkeen hakija ja päätoteuttaja on Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ja osatoteuttaja JEDU. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.1.2019 – 31.12.2020 ja kustannusarvio 382.740 €, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen osuus on 306.192 €. NIHAK osallistuu hankkeeseen 11.482 €:n osarahoituksella.

NIHAK tukee Centria Ylivieskan osaamisympäristöjen investointihanketta

NIHAK tukee kehittämisympäristöjen rakentamista Centrian Ylivieskan kampukselle ja sen lähikuntiin. Centria TKI:n tehtävänä on toimia muutoksen mahdollistajana. Toiminta perustuu osaamisen, teknologian ja uuden tiedon nopeaan soveltamiseen käytäntöön. Centria edistää alueen ja sen yritysten uudistumista ja kansainvälistymistä sekä uuden liiketoiminnan syntymistä. Centria ammattikorkeakoulu hakee yhteistyöhankkeessa Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) kehittämisympäristöjen rakentamiseen.

Hankkeen suunniteltu toteuttamisaika on 1.5.2019 – 30.6.2021 ja kustannusarvio 996.580 €, josta EAKR -rahoitus 70 % ja Centrian rahoitusosuus 25 %. NIHAK osallistuu hankkeeseen 10.000 €:n osarahoituksella.

NIHAK mukana selvittämässä alueen kaivosten kaivannaisjätealueiden vaikutuksia, sulkemista ja uusia mahdollisuuksia

NIHAK osallistuu Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin hakemaan KAIVASU-hankkeeseen, jossa keskitytään Hituran kaivoksen sulkemisprosessin kehittämiseen ja dokumentoimiseen. Kaivosten sulkeminen nykyvaatimusten mukaisesti on keskeisessä osassa kestävää kaivostoimintaa kehitettäessä.

Hankkeessa tutkitaan kunnostustoimien taloudellisuutta ja valittujen kunnostustoimien suorituskykyä. Hankkeessa otetaan huomioon myös suljetun kaivosympäristön hyödyntäminen ja sen uudet mahdollisuudet. Hankkeen osatoteuttajina ovat Geologian Tutkimuskeskus GTK ja Suomen Ympäristökeskus SYKE.

Hankkeen suunniteltu toteuttamisaika on 1.4.2019 – 31.8.2021 ja kustannusarvio 419.320 €, mistä EU-rahoituksen osuus on 293.524 €. NIHAK osallistuu hankkeeseen 10.000 €:n osarahoituksella.

Toni Krankkala Pohjois-Pohjanmaan liiton ilmastotyön neuvottelukuntaan 2019 – 2020

NIHAK nimesi toimitusjohtaja Toni Krankkalan edustajakseen Pohjois-Pohjanmaan liiton ilmastotyön neuvottelukuntaan vuosiksi 2019 – 2020. Hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen nimettiin Pyhäjärven vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi.

Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata maakunnallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden muodostamista. Tehtäviin kuuluvat toimintaympäristön seuranta, strategisten tavoitteiden edistäminen ja toteutumisen seuranta sekä eri toimijoiden vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäminen.

Lisätietoja antaa NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala, p. 050 3277 254.