Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry:n seutuhallituksen päätöksiä 22.5.2018

Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry:n seutuhallitus piti kokouksen tiistaina 22.5.2018 Nivalassa.

Seutuhallitus päätti yksimielisesti rahoittaa Callio Pyhäjärvi Biopolttoaineterminaali -hanketta, joka ajoittuu vuosille 2018 – 2019. Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten Pyhäsalmen kaivoksen alueella biopolttoaineterminaalissa puupolttoaineiden kuivaus ja jatkojalostaminen tehdään taloudellisesti kannattavasti hyödyntämällä kaivoksen syvyyksistä geotermistä lämpöä ja muita alueen hukkalämmön lähteitä. Hanke toteutetaan toteuttavuusselvityksenä.

Nihak aloittaa kaksi uutta hanketta.

NetXport-yhdessä maailmalle -hanke on kansainvälistymishanke, jonka kohteena ovat yritykset, jotka suunnittelevat, aloittavat tai jo toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja hakevat uusia markkinoita. Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa uusia toimialoista riippumattomia arvoketjuja, tukea toisilleen lisäarvoa tuottavia konsortioita ja lisätä yritysten keskinäistä vuorovaikutusta kansainvälisen kaupan tekemisessä. Hanketta hallinnoi Nihak ry ja se toteutetaan yhdessä Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n, Raahen Seudun yrityspalvelujen ja Haapavesi-Siikalatvan seudun kanssa.
Hankkeen rahoittajia ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Euroopan aluekehitysrahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Hanke kestää 31.10.2019 saakka.

Sales is a King -hanke on myynnin osaamisen kehittämishanke. Hankkeessa keskitytään liiketoiminnan kaupallisen kokonaisymmärryksen lisäämiseen alueen yritysten henkilöstössä, oppilaitoksissa ja yrityskehitysorganisaatioissa. Tavoitteena on henkilökohtaisten myyntiin liittyvien taitojen ja yhteistyömallien kehittäminen hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden välillä. Hankkeeseen pääsee mukaan 50 yritystä Raahen, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan ja Nivala-Haapajärven seutukuntien alueilta. Päätoteuttaja on Nivala-Haapajärven seutu NIHAK Ry. Osatoteuttajina ovat Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, Raahen kaupunki, Kerttu Saalasti Instituutti ja Centria-AMK.

Hankkeen rahoittajia ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun.

 

Lisätietoja: Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry, toimitusjohtaja Toni Krankkala 050 327 7254