Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n seutuhallituksen päätöksiä

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n seutuhallitus piti kokouksen tiistaina 20.3.2018 Kärsämäellä. Seutuhallitus esittää seutuvaltuuston hyväksyttäväksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2017.

Seutuhallitus päätti yksimielisesti rahoittaa kahta alueen kehittämishanketta, jotka ajoittuvat vuosille 2018 – 2021.

Callio Fish Farming –hanke tekee esiselvityksen maanalaisen kalankasvatuslaitoksen perustamisesta. Hankkeessa tavoitteena on mm. vesiviljelytoiminnan tarvitsemien lupien selvittäminen ja hakeminen, yhteistyökumppaneiden hankkiminen sekä pilottihankkeen suunnittelu ja toteuttaminen, jossa testataan käytännössä kaivosalueella tapahtuvaa vesiviljelytoimintaa. Hankeaika on 1.8.2018 – 31.12.2019.

Tehokkaat rakenteet (TeRa) -hankeessa kehitetään teknisesti ja taloudellisesti tehokkaiden metallirakenteiden suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä. Tavoitteena on nostaa alueen metalli- ja konepajateollisuuden TKI-keskittymän osaaminen uudelle tasolle ja parantaa yritysten mahdollisuuksia suunnitella ja valmistaa uusia innovatiivisia rakenteita ja tuotteita. Hankkeen teknisinä kärkinä ovat laserhitsaus ja erikoisterästen ominaisuuksien hyödyntäminen. Rakenteiden optimoinnin ja keventämisen kautta yritykset voivat valmistaa uusia entistä haastavampia, tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä tuotteita. Hankeaika on 1.6.2018 – 31.5.2021.

Lisätietoja: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, toimitusjohtaja Toni Krankkala 050 327 7254