Nivalan 3D-metallitulostukseen Oulun yliopiston jatkoprojekti

 

Projektipäällikkö Kari Kutuniva esittelee 3D-tulostimella tulostettuja esimerkkikappaleita.

Oulun yliopistossa on käynnistynyt hanke, jossa selvitetään 3D-tulostamalla tuotettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyn parantamista ja menetelmän kehittämistä osaksi tuotannollisia työvaiheketjuja.

Metallin 3D-tulostuksen jälkeinen käsittely, jossa tulostetusta kappaleesta poistetaan kaikki tukimateriaalit ja tehdään pinnankäsittely, ovat nykyisellään aikaa vieviä ja kalliita prosesseja.

Tutkimushankkeessa on tarkoitus suunnitella jälkikäsittelystä entistä tehokkaampi mm. hyödyntämällä laserteknologiaa.

Tehokkaammalla jälkikäsittelyllä metallin 3D-tulostus tulee halvemmaksi ja nopeammaksi.

Nivalaan
tutkimuskeskus

Muita hankkeen tavoitteita on tuoda 3D-tulostus osaksi tuotannon työvaiheketjuja sekä luoda Nivalaan tehokkaasti eri tuotantoteknologioita yhdistävä tutkimusympäristö.

Menetelmällä on mahdollista saavuttaa useissa tapauksissa kilpailukykyiset tuotekustannukset vähäisellä ekologisella jalanjäljellä, mikä voi johtaa uusien tuotteiden ja uusien markkinoiden avautumiseen paikalliselle teollisuudelle. Uusien tuotteiden ja tuotantoprosessien myötä syntyy myös mahdollisuus uusien yritysten perustamiselle.

3d-metallitulostimen tulostuskammiossa alumiinin tulostus meneillään.

Metallien 3D –tulostus on tulossa voimakkaasti yhdeksi valmistustekniseksi vaihtoehdoksi, etenkin piensarjatuotannossa.

Hankkeen vetäjä on Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä, joka toimii osana yliopiston Kerttu Saalasti Instituuttia Nivalassa.

Hankkeen valmistelussa ovat mukana Nivala-Haapajärven seutukunta NIHAK ry ja Nivalan kaupunki sekä lähialueen yhteistyöyritykset.

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä (FMT) on saanut tutkimukseen Euroopan aluekehitysrahastolta 746 000 euron rahoituksen.

Oulun yliopiston FMT-tutkimusryhmä on mukana myös yhteispohjoismaisessa 3D-metallintulostushankkeessa, jossa kehitetään metalliosien 3D -tulostusmenetelmää erityisesti pk-yrityksille.

– Nivalan Teollisuuskylään 3d-metallitulostin hankittiin reilu vuosi siten, Kari Kutuniva kertoo.