Perustetut yritykset ja työvoimakysely

 

Nivala-Haapajärven seudulla vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla perustettujen uusien yritysten lukumäärä (yhteensä 80 kpl) kasvoi 19 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna, jolloin uusia yrityksiä perustettiin 67 kpl. Kaikkiaan Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella on tällä hetkellä 2339 kaupparekisteriin merkittyä yritystä.

NIHAK on kehittänyt viime vuosina yritysneuvontapalvelujaan vastatakseen yhä paremmin yritysten kehittämistarpeisiin eri vaiheissa. Yrityksen perustaminen on teknisesti kohtalaisen helppoa verkossa, mutta tarve asiantuntijan apuun mm. liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnissa ja rahoituskysymyksissä yrityksen perustamisvaiheessa kasvaa.

NIHAK asiantuntijat verkostoineen tarjoavat laadukkaita, maksuttomia yrityspalveluita alueella toimiville yrityksille. NIHAKin palvelujen kysynnän painopiste siirtyy koko ajan yritysten haasteellisempiin muutos- ja kehitysvaiheisiin, kuten myynnin ja kansainvälistymisen kehittämiseen. NIHAK onkin panostanut entistä enemmän henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen sekä tiiviimpään yhteistyöhön muiden elinkeinotoimijoiden kanssa.

Työvoimakysely

NIHAK lähetti elokuun puolivälissä yli tuhannelle Nivala-Haapajärven seudulla jo toimivalle yritykselle sähköpostitse kyselyn niiden tämänhetkisistä ja tulevaisuuden työvoimatarpeista saatuaan viestiä, että osalla alueen yrityksillä on ollut ongelmia työvoiman saatavuudessa.

NIHAK haluaa kartoittaa kyselyllä, millaisia tarpeita yrityksillä on nyt ja lähitulevaisuudessa. Mikäli vastauksista ilmenee, että työvoiman saatavuudessa on vaikeuksia ja se rajoittaa alueen yritysten kasvua, niin NIHAKilla on valmius käynnistää tarvittaessa toimenpiteitä nopealla aikataululla tukemaan yrityksiä työvoiman etsimisessä.

Kyselyssä tiedustellaan yrityksiltä, onko niillä ollut vaikeuksia löytää työvoimaa viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana ja mihin työtehtäviin erityisesti. Lisäksi kartoitetaan mm. yritysten kiinnostusta ulkomaisen työvoiman palkkaamiseen sekä mahdollisiin yhteisrekrytointitapahtumiin yhteistyössä NIHAKin asiantuntijoiden kanssa.

Mahdollisimman monen yrityksen toivotaan vastaavaan tähän lyhyeen kyselyyn, jotta saadut tulokset olisivat kattavia ja palvelisivat siten laajaa yritysjoukkoa alueella.

Lisätietoja antaa NIHAK ry:n toimitusjohtaja Toni Krankkala p. 050 3277 254 tai sp. toni.krankkala@nihak.fi.