Pyhäsalmen kaivoksen palo-, pelastus- ja suojelualan koulutuskeskus toteutumassa

Tiedote – Pyhäjärvi 25.6.  Julkaisuvapaa heti

 

Pyhäsalmen kaivokseen on suunnitteilla palo-, pelastus- ja suojelualan koulutuskeskus. Pohjois-Pohjanmaan liitto on päättänyt rahoittaa Pyhäjärven Callion valmistelemaa Underground Rescue -kehittämishanketta, joka ajoittuu hankesuunnitelman mukaisesti vuosille 2019-2021. Hankkeen päätavoitteena on hyödyntää ja uusiokäyttää Euroopan syvimma?n perusmetallikaivoksen, Pyhäsalmen kaivoksen, ainutlaatuiset maanalaiset olosuhteet kehittämällä henkilö- ja työturvallisuusalan toimijoille ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa tarjoava koulutuskeskus. Tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti merkittävä maanalainen koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristö seka? maanalaisen työturvallisuuden uusi johtamismalli. Hankkeesta jätettiin syyskuussa 2018 EAKR-rahoitushakemus Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja hanke sai lopullisen rahoituspäätöksen 25.6.2019. Pyhäjärven kaupunki toimii hankkeen päätoteuttajana ja hankkeeseen osallistuu useita monialaisia yrityksiä, jotka tarjoavat hankkeelle maanalaisen infraan, sammutus- ja turvajärjestelmiin, ICT ratkaisuihin sekä tunneli- ja kuilupelastukseen liittyvää käytännön asiantuntemusta ja osaamista.

NIHAK Nivalasta tarjoaa alueellisen tukiorganisaationa hankkeelle uusia yhteistyöverkostoja ja asiantuntijapalveluja alueellisen elinkeinoelämän kanssa verkottumiseen hankkeen aikana. Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti tuo hankkeelle tutkimusosaamista, jota varsinkin ISO 45001 johtamismallin kehittämiseen tarvitaan. Centria ammattikorkeakoulu Ylivieskasta osallistuu hankkeen maanalaisen työturvallisuuden digitaalisen oppimisympäristön prototyypin kehittämiseen.

Hankkeeseen osallistuu useita yrityksiä muun muassa Pyhäsalmi Mine Oy, Agnico Eagle Finland Oy, Sotkamo Silver AB, Anglo American Sakatti Mining Oy, J&T Technology Oy, M-Solutions Oy ja Posiva Oy sekä suuri joukko muita kotimaisia alan yrityksiä.

Hankkeen toteutusaika on vuosina 2019-2021 ja sen kokonaiskustannusarvio on reilu 739.000 euroa, mistä Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 70 %.

Lisätietoja:

Sakari Nokela, Ohjelmajohtaja, 040-1809511, sakari.nokela@pyhajarvi.fi