Raportit ja julkaisut

Nivala-Haapajärven seutukunnan hyvinvointikertomus
Nivala-Haapajärven seutukunnan hyvinvointikertomus

Toimitilojen ylläpidon organisointi ylikunnallisesti
Toimitilojen ylläpidon organisointi
Henkilöstösopimus 27.7.2005
Kuntayhtymän hallintosääntö
Kuntayhtymän tarkastussääntö
Perussopimus 27.7.2005
Tuotannon palvelusopimus
Tuotannon yleissopimus
Yhtymäkokouksen työjärjestys 27.7.2005
Liite 1 (excel)
Liite 2 (excel)
Liikelaitoksen liiketoimintasuunnitelma

Nivala-Haapajärven Seutukunnan seutusopimus 
Seutusopimus

Nivala–Haapajärven seutukunnan sosiaalitointa koskeva selvitys
Sosiaalitoimen_selvitys

Nivala-Haapajärven Seutukunnan terveystoimen palvelurakenteen uudistamista koskeva selvitys
Loppuraportti _291004_LM

Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon alueellinen yhteistoimintakokeilu YTAKE -projekti
Loppuraportti syyskuu 2004

YTAKE_loppuraportti
YTAKE_liitteet

Nuorisotyön ja koulun yhteistyön kyselyn tutkimustulokset Nivala-Haapajärven seutukunnassa
Tutkimustulokset Nivala-Haapajärven seutukunnassa