Sales is a King -hankkeella vauhtia yritysten myyntiin

BetterPipe Oy:n toimitusjohtaja Antti Nevalainen on ollut tyytyväinen Sales is a King -myyntikoulutuksen antiin.

 

Tehdaseristettyjä ilmanvaihtokanavia Haapajärvellä valmistavan BetterPipe Finland Oy:n toimitusjohtaja Antti Nevalainen kiinnostui Sales is a King -myyntikoulutuksesta aktiivisen markkinoinnin ja innostavan sisällön myötä. Yrityksestä koulutukseen osallistuu kaksi henkilöä.

– Meillä oli selvä tarve tähän koulutukseen, ja nyt on mahdollisuus hakea oppia läheltä.

Nevalainen on vienyt monet koulutuksesta saadut myynti- ja markkinointivinkit yrityksen käytäntöön.

– Haluan suunnitelmille ja visioille alan ammattilaisen ja mukana olevien yritysten näkemyksen. Vuoropuhelu on kehittävää. Olen tarkentanut monia käytäntöjä ja seuraan tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Ja mikä parasta, meidän henkilökunta keskustelee nyt paljon myynnistä ja sen kehittämisestä.

Koulutus on nopeuttanut muun muassa yrityksen uuden asiakkuustietojärjestelmän hankintaa.

– Raportoinnin ja asiakkuuksien seurannan on oltava sujuvaa. Asiakkaat ovat alan ammattilaisia, ja asiakastyytyväisyys on meille tärkeää.

Nevalainen sanoo saaneensa vastinetta koulutukseen käytetylle ajalle.

–  Kyllä tässä haetaan myyntiin vauhtia. Isoissa kaupungeissa on tarjolla monenlaista valmennusta. Matkoineen siellä vierähtää koko päivä. Tämä koulutus on lähellä.


Huippumyyjäkin tarvitsee koulutusta

– Huippumyyjänkin on hyvä istahtaa alas, kerrata myynnin perusasioita ja täsmäyttää myyntitaitoja. Koko henkilöstö pitää sitouttaa myynnillisten ponnisteluiden taakse kaikissa asiakaskohtaamisissa, sanoo hankkeen projektipäällikkö Timo Liimatainen.

Sales is a King on vastaus yritysten myynnillisiin tavoitteisiin. Viime syksynä lähialueen neljästä seutukunnasta 2,5 vuotta kestävään koulutukseen lähti mukaan 27 yritystä.

Koulutus etenee työpajoista tulosten seurantaan ja alueen oppilaitoksiin, joista yritykset toivovat saavansa jatkossa osaavia tekijöitä ja koulutettuja myynnin taitajia.

Työpajoissa keskitytään yritysten myyntiin alan ammattilaisten opastuksella ja toisten yritysten vertaistuella. Tuloksia seurataan yrityskohtaisesti monilla mittareilla. Jos myynti kasvaa, selvitetään mitä on tehty. Onko palkattu myyjä vai ovatko markkinat muuttuneet?

Liimataisen mukaan valmennuksesta hyötyy eniten se, joka tuo rohkeasti esille oman yrityksen haasteita.


Tavoitteena laadukas asiakaskokemus

Sales is a King -valmennuksen myyntivetureille suunnattu kolmas työpaja käynnistyi tammikuun puolivälissä Teknologiakeskus Nitekissä.

Työpajan vetäjän, Next Peak Oy:n toimitusjohtaja Aki Määtän mukaan yrityksen viestin pitää toimia kaikissa kanavissa olipa sitten kyse asiakaspalvelusta, nettisivuista tai myyjästä.

– Asiakas etsii tietoa omatoimisesti ennen ostopäästöstä useiden kanavien kautta netistä, on yhteydessä myyjään, soittaa asiakaspalveluun ja vertailee hintoja.

– Laadukas asiakaskokemus luo pitkäkestoisia ja hyviä asiakassuhteita. Myynti voi luvata asiakkaalle hienoja asioita, mutta jos asennus tai laskutus antaa yrityksen yleisviestistä poikkeavaa tietoa, asiakassuhde voi vaarantua eikä lisämyyntiä tule. Pahimmassa tapauksessa kauppa peruuntuu.

Määttä korostaa, että on kalliimpaa hankkia uusia asiakkaita kuin pitää vanhat asiakkaat.

– Koko henkilöstön on tiedettävä, mikä on yrityksen tapa tehdä töitä ja viestiä asiakkaan kanssa.

Asiakaskokemusta voi Määtän mukaan kehittää. Hän lanseerasi kolme kohtaa: tunnistetaan kontaktipisteet, mietitään odotukset kontaktipisteissä sekä mitataan ja kehitetään kokemusta yksittäisissä pisteissä.

Kontaktipisteitä löytyy useista yrityksen toiminnoista: tuotanto, suunnittelu, toimitus, hallinto, verkkosivut, myymälä, sosiaalinen media ja jälkimarkkinointi. Asiakkaan kohtaamiseen on hyvä varautua etukäteen.


Ammattilaiset asialla

Sales is a King -hankkeen valmentajina ovat alan ammattilaiset, muun muassa kansainvälisissä yrityksissä toimineet myyntijohtajat.

Mukana työpajoissa ovat yritykset, valmentajat, Centrian opettajat ja kouluttajat sekä Raahen ja Haapaveden-Siikalatvan seudun yrityspalvelujen sekä Nivala-Haapajärven seutu NIHAKin yrityspalvelupäälliköt.

Valmennusohjelman tuloksia seuraa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE.

Hankkeen rahoittajat ovat Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus/Euroopan Sosiaalirahasto ESR ja toteuttajaorganisaatiot.

Päätoteuttaja on Nivala-Haapajärven seutu NIHAK. Osatoteuttajina ovat Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, Raahen kaupunki, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja Centria.

Hankkeen taustalla on Kerttu Saalasti Instituutin ja Centrian Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys, jossa yritysten valmennustarpeista keskeisimmäksi nousi myynnin osa-alue.

 

Lisätietoja: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, projektipäällikkö Timo Liimatainen p. 044 445 7001

http://www.nihak.fi/fi/uusi-myyntivalmennushanke-on-alkamassa-tule-mukaan/