Seudun kehittäminen

  • alueen elinvoimaa kehitetään laajempien projektien avulla, joita yksittäisen kaupungin/kunnan olisi yksin hankala toteuttaa
  • kehityshankkeissa saavutettujen tulosten jatkuvuus varmistetaan integroimalla parhaat käytännöt osaksi seudullisia yrityspalveluita
  • kuntien välinen yhteistyö mahdollistaa isommat hankkeet, enemmän rahoitusta ja paremmat resurssit kaikkien käyttöön

Alueellinen kehittäminen on tärkeä osa kunnan omaa kehittämistä!