Seutuhallitus päätti alueen kehityshankkeista

Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry:n seutuhallituksessa puhetta johtaa Kärsämäen kunnanjohtaja Esa Jussila.

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n seutuhallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa keskiviikkona Reisjärvellä.

Henrik Kiviniemi Pohjois-Pohjanmaan liiton kunta-asioiden yhteistyöryhmään

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n edustajaksi kunta-asioiden yhteistyöryhmän varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi. Varaedustajaksi nimettiin Reisjärven kunnanjohtaja Raija Potila.

NIHAK sitoutui rahoittamaan useita alueen kehittämishankkeita

Seutuhallitus päätti yksimielisesti rahoittaa monia uusia alueen kehittämishankkeita, jotka ajoittuvat vuosille 2018 – 2020.

Tuottava osaaminen -hanke keskittyy yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamisen parantamiseen yritysten muutostilanteissa. Tavoitteena on vastata alueen yrittäjien huoleen osaajapulasta tarjoamalla räätälöityjä koulutuksia ja edistämällä digitaalisten palveluiden ja työkalujen käyttöönottoa. Hanke kuuluu ESR-ohjelmaan. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2018-31.12.2020.

Solo Entre –hanke tuottaa uutta julkista tietoa työelämän muutoksien vaikutuksesta yksinyrittäjyyteen ja yrityspalveluiden palvelutarjontaan, edistää yksinyrittäjien ja yrityspalveluiden ymmärrystä yrityksen kasvun hallitsemisessa ja digitalisaation valmiuksien arvioimisessa ja käyttöönotossa. Hanke kuuluu EAKR-ohjelmaan. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2018 -31.7.2020.

Think Big -kansainvälistymishankkeessa edistetään alueen yritysten liittoutumista yhteen kansainvälistymistavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeessa tuetaan strategisten allianssien muodostumista ja tehdään konkreettisia viennin edistämistoimenpiteitä globaaleilla markkinoilla. Hanke kuuluu EAKR-ohjelmaan. Toteutusaika: 1.5.2018–31.12.2020.

Kilpailukyvyn avaimet -hankkeen tavoitteena on kasvattaa valmistavan teollisuuden, erityisesti metalli- ja konepajateollisuus, kilpailukykyä tarjoamalla uusia keinoja toimintaketjun (strategia, markkinointi, suunnittelu, tuotanto, logistiikka) ongelmien tunnistamiseen ja poistamiseen. Hanke kuuluu EAKR-ohjelmaan. Toteutusaika: 1.9.2018–31.12.2020.

Biojalosteiden tuotanto -hankeen liiketoimintasuunnitelma laaditaan alustavien selvitysten pohjalta. Laitoshankkeen tavoitteena on bioöljyn tuotanto puubiomassasta ja siihen integroitu korkean jalostusasteen biotuotteiden valmistus puun uuteaineista. Hanke kuuluu EAKR-ohjelmaan. Toteutusaika: 1.4.2018–30.9.2019.

Yrittäjyys omaksi -hankkeen tavoitteena on yrityskulttuurin vahvistaminen yritysten, yliopiston ja median yhteistyöllä. Hankkeessa tehdään selvitykset nuorten, opetushenkilöstön ja yrittäjien asenteista yrittäjyyttä kohtaan sekä median välittämä mielikuva yrittäjyydestä, kehitetään yrittävän kulttuurin kypsyysmalli sekä tuotetaan yrittäjyyteen kannustavaa materiaalia. Hanke kuuluu EAKR-ohjelmaan. Toteutusaika: 1.5.2018–31.12.2020.

Lisätietoja: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry toimitusjohtaja Toni Krankkala 050 3277254