Studiot

BIOENERGIA-Studio

Energian tuotantoteknologiaan liittyvänä alueellisena kehittämisympäristönä toimii BIOENERGIA-Studio Haapajärveltä.  Studion muodostavat Haapajärven ammattiopisto, Haapajärven Kehityskeskus Oy, NIHAK, Koulutuskeskus JEDU ja Kerttu Saalasti Instituutti. Studion yhteistyökumppaneita ovat mm. maatalouden tutkimuskeskus MTT ja Jyväskylän yliopisto sekä VTT. BIOENERGIA-Studion kehittämisympäristön ja tutkimustoiminnan kehittäminen laajassa yhteistyössä maakunnan eteläosan alueella on lähivuosien keskeinen haaste, jossa tarvitaan kaikkia osapuolia.

BioenergiaStudion tutkimus- ja kehittämistyön painopiste on biokaasun valmistaminen maatalouden biomassoista. Näkökulmana ovat maatilat, teknologian valmistajien ja koulutuksen sekä muun osaamisen kehittämisen.

Bioenergiastudion toiminta on integroitunut Haapajärven ammattiopistoon, joka tarjoaa em. tutkimus- ja kehittämistoiminnalle hyvät puitteet ja laitteet. Tutkimusympäristön kehittäminen ja tutkimus- sekä kehittämistiimin laajentaminen sekä monipuolistaminen ovat lähiaikojen merkittävimmät haasteet BioenergiaStudion kehittämisessä. Toiminnalle haetaan myös pysyvyyttä laajentamalla BioenergiaStudion toimijakonsortiota.

Lisätiedot
Hannu Vuorela, puh. 044 4456 125, hannu.vuorela(at)nihak.fi ja
tutkimusjohtaja Juha Keski-Rauska, puh. 040 174 8195, juha.keski-rauska(at)jedu.fi

www.bioenergiastudio.fi

ELME Studio

ELME Studio on Nivalassa sijaitseva elektroniikan mekaniikan tuotantostudio, johon kuuluvat tutkimuslaboratorio huippulaitteineen, Koulutuskeskus JEDUn toimintaympäristöt, Nivalan Teknologiakeskus NITEK sekä niiden ympärillä tiiviissä yhteistyössä toimivat alueen yritykset, Oulun yliopiston konetekniikan osasto sekä Kerttu Saalasti Instituutti, ammattikorkeakoulu ja ammatilliset oppilaitokset.

ELME Studioon on rakennettu asiantuntijoiden osaamiseen perustuva yrityspalvelukonsepti, joka palvelee ensisijaisesti Oulun Eteläisen alueen metallin ja elektroniikan mekaniikan alan yrityksiä niiden kilpailukyvyn nostamiseksi tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen keinoin.

Osa ProMetal-verkosto-osaamiskeskusta

ELME Studio kuuluu ProMetal-verkosto-osaamiskeskukseen, joka kehittää yritystoiminnan kansainvälistä kilpailukykyä metallituoteteollisuuden tuotekehityksen, tuotantopalvelun sekä teollisuuden kunnossapitopalvelun alueella. ProMetaliin kuuluvat ELME Studion lisäksi Raahen ja Tornion tuotantostudiot.

Toiminta kansallisessa Meriklusterissa

Vuoden 2008 alusta alkaen ProMetal-verkosto-osaamiskeskusohjelma toimii kansallisessa Meriklusterissa materiaalien osaamisalalla. Meriklusteri on yksi valtion uuden osaamiskeskusohjelman kolmestatoista klusterista. ELME Studio keskittyy materiaaliteknologian osaamiseen, metalli- ja ohutlevymekaniikkaan sekä niitä palveleviin toimintoihin. Jatkossa toimintaa kehitetään ELME Center -ympäristönä, jossa koulutus, tutkimus ja yritysten kehittäminen mm. hautomotoiminnan muodossa ovat entistä tiiviimmässä yhteistyössä.

Lisätiedot
yrityspalvelupäällikkö Kaisa Liinamaa, 040 555 9759, kaisa.liinamaa(at)nihak.fi
kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen, 0400 392 463, jari.tirkkonen(at)nivala.fi.

www.elmestudio.fi