BioenergiaStudio

Energian tuotantoteknologiaan liittyvänä alueellisena kehittämisympäristönä toimii BIOENERGIA-Studio Haapajärveltä.  Studion muodostavat Haapajärven ammattiopisto, Haapajärven Kehityskeskus Oy, NIHAK, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä jdeu ja Oulun Eteläisen instituutti. Studion yhteistyökumppaneita ovat mm. maatalouden tutkimuskeskus MTT ja Jyväskylän yliopisto sekä VTT. BIOENERGIA-Studion kehittämisympäristön ja tutkimustoiminnan kehittäminen laajassa yhteistyössä maakunnan eteläosan alueella on lähivuosien keskeinen haaste, jossa tarvitaan kaikkia osapuolia.

BioenergiaStudion tutkimus- ja kehittämistyön painopiste on biokaasun valmistaminen maatalouden biomassoista. Näkökulmana ovat maatilat, teknologian valmistajien ja koulutuksen sekä muun osaamisen kehittämisen.

Bioenergiastudion toiminta on integroitunut Haapajärven ammattiopistoon, joka tarjoaa em. tutkimus- ja kehittämistoiminnalle hyvät puitteet ja laitteet. Tutkimusympäristön kehittäminen ja tutkimus- sekä kehittämistiimin laajentaminen sekä monipuolistaminen ovat lähiaikojen merkittävimmät haasteet BioenergiaStudion kehittämisessä. Toiminnalle haetaan myös pysyvyyttä laajentamalla BioenergiaStudion toimijakonsortiota.

Lisätiedot
Hannu Vuorela, puh. 044 4456 125, hannu.vuorela(at)nihak.fi ja
tutkimusjohtaja Juha Keski-Rauska, puh. 040 174 8195, juha.keski-rauska(at)jedu.fi

www.bioenergiastudio.fi