KiviStudio

KIVI Studio tukee kivi- ja kaivannaisteollisuutta

Pyhäjärvelle 600 neliötä tuotanto-, laboratorio- ja koulutustiloja

Rakennuskivialan yrityksiä palveleva KIVI Studio rakennettiin Nivalan ammattiopiston Pyhäjärven toimipisteen läheisyyteen keväällä 2008. Pinta-alaltaan 600 neliömetrin laajuisessa KIVI Studiossa on rakennuskivialan tuotantotilat, tutkimus- ja kehittämislaboratorio sekä koulutustilat. Tiloihin on sijoitettu Nivalan ammattiopiston omistamat kiventyöstökoneet.

kivistudio_ulkoa_small.jpg

Kuva: KIVI Studio sijaitsee Laitisentiellä Pyhäjärvellä.

Päätehtävänä kivialan yritystoiminnan tukeminen

KIVI Studion päätehtävänä on tukea kivialan yritystoimintaa tutkimuksen, kehittämistoiminnan ja erilaisten yrityspalveluiden muodossa. Yritysten kehittämiseen liittyvästä ja yrityshautomon toiminnasta vastaa NIHAK Oy. Esimerkiksi yrityshautomossa aloittavien kivialan yritysten käyttöön tarjotaan KIVI Studion koneet, laitteet ja osaaminen.

Yrityksille voidaan tehdä myös alihankintatöitä vaikkapa vesileikkauslaitteella, joka on ainoa laatuaan Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella. Osaa laitteista on jo käytetty alihankintatöihin ja koulutukseen väliaikaisissa tiloissa ammattiopiston metallityöhallissa ja vuokratiloissa.

Tutkimus ja kehitystyö yritystoiminnan tukena

KIVI Studion yhtenä tärkeänä osa-alueena on tutkimus ja kehitys, jonka painopisteinä ovat kivenjalostusprosessin tehokkuus ja ympäristöasiat, laitekehitys, kiven tuotekehitys ja sivukiven hyötykäyttö. Tutkimuksessa ja kehitystyössä nojaudutaan Oulun yliopiston Geotieteiden laitoksen osaamiseen teknillisen mineralogian alalla. Muita T&K-kumppaneita ovat Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, kiveä jalostavat yritykset sekä työstökoneiden valmistajat.

Kivialan koulutusta suunnitellaan

Nivalan ammattiopisto laajentaa koulutustarjontaansa syksyllä 2008 kivialan perustutkintokoulutukseen. Alan koulutusta suunnitellaan myös KIVI Studion yhteyteen. Studio nykyaikaisine laitteineen tarjoaa käytännön harjoittelulle erinomaiset tilat. Sijainti ammattiopiston yhteydessä puolestaan takaa hyvät mahdollisuudet koulutusyhteistyölle.

KIVI Studion rakentaminen koneineen ja laitteineen maksoi noin 1,3 miljoonaa euroa. Rakennushankkeen toteutti Pyhäjärven Kehitys Oy. Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus antoi tukea rakentamiseen, lisäksi Oulun lääninhallitus myönsi Nivalan ammattiopistolle tukea 460 000 euroa kone- ja laitehankintoihin.

karivaltanen.jpg

Kuva 2. KIVI Studion harjannostajaiset 8.2.2008. Puhumassa NIHAKin toimitusjohtaja Kari Valtanen, hänestä vasemmalle istumassa Pyhäjärven kaupunginjohtaja Pekka Pietiäinen ja Pyhäjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paavo Leskinen.
Lisätiedot:
Mauno Jussila, rehtori, Nivalan ammattiopisto, puh. 0500 681 028, mauno.jussila(at)jedu.fi
Kalle Taipale, projektipäällikkö, Nivalan ammattiopisto, puh. 044 4457 992, kalle.taipale(at)jedu.fi
Kari Pinola, yrityspalvelupäällikkö, NIHAK, puh. 0440 582 941, kari.pinola(at)nihak.fi