Meripohjola

Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus -hankkeen tavoitteena on edistää alueen valmistavan teollisuuden ja siihen kytkeytyvien pk-yritysten uudistumista, kilpailukyvyn kasvua ja kansainvälistymistä.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet:

  • Teollisen internetin ja digitalisaation antamien mahdollisuuksien hyödyntäminen tehokkaasti pk-yritysten kilpailukyvyn edistämisessä.
  • SSAB:n ja Outokummun valmistamien erikoisteräksien hyödyntäminen ja näiden terästen mahdollistaman uudenlaisen tuoteajattelun kehittäminen pk-yrityksissä.
  • Hankkeen avulla kehitetään yrityksiä palvelevan kehitysyhteisön toimintaa
  • Kehitysyhteisöstä on tarkoitus rakentaa kansainvälisestikin arvioiden merkittävä alueen yritysten tukiverkosto, joka pystyy vastaamaan nopeasti yritysten toimintakulttuurin muutostarpeisiin.
  • Hankkeen avulla myös synnytetään yrityskohtaisia kehittämishankkeita sekä autetaan yrityksiä julkisen rahoituksen haussa mm. Tekesin ohjelmista, kansainvälisistä sekä ELY-keskuksen (esim. investointihankkeet) rahoituslähteistä.

Keskeiset toimenpiteet:

  • Tehostetaan yritysten tuotantoa teollisen internetin ja digitalisoinnin avulla ja synnytetään näin uudenlaista kilpailukyvyn kasvua sekä lisätään yrityksissä aiheeseen liittyvää tietämystä.
  • Edistetään erikoisterästen käyttöä pilottiyrityksissä, synnytetään uusia ja uudistettuja tuotteita sekä kasvatetaan yleistä tietämystä erikoisterästen mahdollistamasta potentiaalista.
  • Tuetaan konepajojen laatutoimintaa vastaamaan nykyistä paremmin rakennus-, ydinvoima- ja offshoreteollisuuden vaatimuksia ja standardeja sekä selvitetään Meripohjolan alueen hitsausalan koulutuksen osaamista ja resursseja.
  • Synnytetään yritys- ja yritysryhmäkohtaisia hankkeita yritysten tarpeiden pohjalta. Kehitetään hankkeessa mukana olevien ja siihen kiinteästi kytkeytyvien kehittämistoimijoiden palvelutuotantoa yrityslähtöisemmäksi ja tehokkaammin toimivaksi verkostoksi.

Hankkeen toteutusaika on 01.01.2015-31.12.2017 ja hankkeen toteuttajat ovat Raahen seudun yrityspalvelut, BusinessOulu, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Centria ammattikorkeakoulu Oy, Ylivieskan seutukuntayhdistys ry, Nivala-Haapajärven seutu.

Lisätiedot: Tuomas Anttila, tuomas.anttila@nihak.fi, puh. 044 4457 007