Rajaton

Rajaton -hanke

Nihakin osaprojektin tavoitteena on tuotteistaa ja testata uudentyyppiset yrityksen elinkaaren saumattomasti huomioivat yritys- ja elinkeinopalvelut, jotka samalla asemoituvat ajantasaisesti kulloiseenkin yritysten toimintaympäristön kehitykseen. Nihakin rooli on erityisesti tuoda yritysten kasvun ja muutoksen hallintaan elinkaarimallin tunnistaminen ja sen käyttö. Tavoitteena on kehittää ja tuotteistaa nykyisiä yrityspalveluita eteenpäin niin, että elinkaarimallin käyttö yritysten kehittämisessä saadaan osaksi yritysneuvontaa.
Nihak tekee myös tiivistä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa tavoitteena kehittää yhdessä ”Värkkäämö – Kasvukiihdyttämö – toimintamallia. Yritysten elinkaaripalvelut teemoitetaan StarttiStudion ja NIHAK klinikkapalvelujen ympärille. StarttiStudio on temaattinen kehittämisympäristö, joka sisältää StartUp-vaiheen, hautomovaiheen ja kasvuvaiheen palvelut. Sen piirissä voidaan tarjota palvelua myös ennen yritystoiminnan aloittamista liiketoimintaansa suunnitteleville henkilöille. NIHAK klinikkapalvelut ovat teemoitettuja ja samalla tapauskohtaisesti räätälöitävissä olevia kehittämispalveluita. Ne toteutetaan kulloinkin ajankohtaisten ja temaattisten kehittämisklinikoiden ja niihin liittyvien yrityskohtaisten kehittämisprosessien avulla.
Lisätiedot:
Timo Liimatainen
044 445 7001
timo.liimatainen@nihak.fi
tai
Tuomas Anttila
044 445 7007
tuomas.anttila@nihak.fi