Hautomo ja kasvu

Aloittava ja laajentava yrittäjä

Tutustu StarttiStudio-palveluumme

Uutta liiketoimintaa aloittaessasi kohtaat usein toimintaympäristön, joka on hyvin vaativa. NIHAKin StarttiStudiossa saat suunnitelmallista ja ammattitaitoista asiantuntijapalvelua uuden liiketoiminnan vakiinnuttamiseksi vuoden kestävän hautomosopimuksen ajan. Tavoitteena on, että yritys tai uusi liiketoiminta käynnistyisi ja kasvaisi parhaalla mahdollisella tavalla. NIHAKin StarttiStudiossa yritysideasta jalostetaan kannattavaa liiketoimintaa tiiviissä yhteistyössä yrittäjän ja Studion asiantuntijoiden kanssa.

StarttiStudiossa kehitämme yhdessä yrityksen liiketoimintaprosesseja. Tarjolla on yritystoiminnan suunnittelu-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. Ne räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaisesti. 
StarttiStudio soveltuu erityisesti:

  •   toimintaansa aloittaville ja nuorille yrityksille
  •   kasvumahdollisuuksia omaavien uusin liiketoimintojen 
      käynnistäjille ja kehittäjille

NIHAKin StarttiStudiossa yritys voi toimia Haapajärvellä, Kärsämäellä, Nivalassa, Pyhäjärvellä tai Reisjärvellä. 

Studiopalvelut sisältävät:

  •   opastusta ja neuvontaa 
  •   apua liiketoiminnan suunnitteluun ja rahoituksen hankintaan
  •   koulutusta
  •   taloudellista tukea asiantuntijapalveluihin
  •   apua yhteistyökumppaneiden valintaan

Rajaton -hanke

Rajaton-projektilla tehostetaan mikro- ja pk-yritysten kasvua kehittämällä keskeisimpiä yrityspalveluja: kasvu- ja hautomopalvelua sekä teknologiapalvelua. Hanke toteutetaan yhteistyössä NIHAKin seudun Studioiden kanssa.

NIHAKin osaprojektin tavoitteena on tuotteistaa ja testata uudentyyppiset yrityksen elinkaaren saumattomasti huomioivat yritys- ja elinkeinopalvelut, jotka samalla asemoituvat ajantasaisesti kulloiseenkin yritysten toimintaympäristön kehitykseen. NIHAKin rooli on erityisesti tuoda yritysten kasvun ja muutoksen hallintaan elinkaarimallin tunnistaminen ja sen käyttö. Tavoitteena on kehittää ja tuotteistaa nykyisiä yrityspalveluita eteenpäin niin, että elinkaarimallin käyttö yritysten kehittämisessä saadaan osaksi yritysneuvontaa.

NIHAK tekee myös tiivistä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa tavoitteena kehittää yhdessä "Värkkäämö - Kasvukiihdyttämö – toimintamallia.
Yritysten elinkaaripalvelut teemoitetaan StarttiStudion ja NIHAK klinikkapalvelujen ympärille.

StarttiStudio on temaattinen kehittämisympäristö, joka sisältää StartUp-vaiheen, hautomovaiheen ja kasvuvaiheen palvelut. Sen piirissä voidaan tarjota palvelua myös ennen yritystoiminnan aloittamista liiketoimintaansa suunnitteleville henkilöille

NIHAK klinikkapalvelut ovat teemoitettuja ja samalla tapauskohtaisesti räätälöitävissä olevia kehittämispalveluita. Ne toteutetaan kulloinkin ajankohtaisten ja temaattisten kehittämisklinikoiden ja niihin liittyvien yrityskohtaisten kehittämisprosessien avulla.

 

Yhteyshenkilöt:
Toimitusjohtaja Esa Jussila NIHAK puh. 044 445 7000
esa.jussila(at)nihak.fi

Yrityspalvelupäällikkö Ossi Turunen, puh. 044 4457 646
ossi.turunen(at)nihak.fi

NIHAKin yrityspalvelupäälliköt:

Haapajärvi
yrityspalvelupäällikkö Timo Liimatainen, puh. 044 4457 001            
 
Kärsämäki
kehitysjohtaja Matti Puranen, puh. 040 356 4711
 
Nivala 
yrityspalvelupäällikkö Arto Junno, puh. 044 4457 011 

Pyhäjärvi
yrityspalvelupäällikkö Kari Pinola, puh. 0440 582 941 

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@nihak.fi