Uutiskirje

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tahtotila tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella, sekä esitettyä linjausta puoltavat syyt. Kannanoton tavoitteena on tuoda esiin alueen potentiaali Gasgrid Finlandin tietoon. Myös Pohjois-Pohjanmaan Liitto tukee aloitetta.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa sijaitsevasta Kala- ja Pyhäjokilaaksosta on muodostumassa Suomen merkittävin maatuulivoimakeskittymä. Kuuden kunnan (Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi ja Sievi) alueelle on rakentumassa tällä vuosikymmenellä yli 50 prosenttia koko Suomen maatuulivoimasta. Jokilaaksojen alue kokonaisuudessaan huomioiden myös naapurikuntien tuulivoimahankkeet tulevat tuottamaan jopa puolet (yli 11 000MW) tulevaisuuden maatuulivoimasta vuoteen 2030 mennessä.

Tämän lisäksi on suunnitteilla runsaasti uusia puhtaan energian hankkeita liittyen aurinko- ja bioenergiaan sekä energian varastointiin. Näin alueelle muodostuu suuri tarve tehokkaille energiansiirtoratkaisuille, jotta kaikki alueella tuotettava energia voidaan jatkossa hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti energiaa käyttävässä teollisuudessa.

Vaikka Fingridin kantaverkon uusi kehittämissuunnitelma toteutuisikin koko laajuudessaan, niin Jokilaaksojen alueen mahdollisuudet koko vihreälle siirtymän kannalta ovat niin mittavat esimerkiksi vihreän vedyn tuotannolle, että maksimaalinenkaan kantaverkon laajentaminen ei riitä.

Vedyn merkitys energiansiirrossa kasvaa, koska vety siirtää energiaa tehokkaasti. Yksi vetyputki siirtää energiaa moninkertaisesti suuriin 400 kV:n sähkölinjoihin verrattuna. Nyt, kun Gasgrid suunnittelee rajat ylittävän vetyinfrastruktuurin rakentamista Perämeren rannikkoa pitkin, kannattaa yhteys todelliseen uusiutuvan energian keskittymään sisämaassa linjata samalla kertaa – ottaen samalla huomioon putken vaikutuspiiriin luontaisesti muut sopivat alueet, kuten mm. Ylä-Savon tuulivoimamahdollisuudet.

Yllä mainituista syistä Jokilaaksojen alue on optimaalinen kohde yhdistettäväksi vetyverkkoon jo ensi vaiheessa. Alue kannattaa kansallisissa verkkostrategioissa nostaa esille keskittymänä, missä runsas ja uusiutuva tuulivoima- ja aurinkosähkö tullaan jatkossa muuntamaan vedyn muotoon.

Tämä palvelisi myös uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin edistämistä. Pohjois-Pohjanmaan eteläosan tuulivoimakeskittymän alueella on tiheä sähkönsiirtoverkosto, jonka merkittävä lisärakentaminen on yhä haastavampaa tulevaisuudessa ja saattaa jatkossa näin osaltaan hidastaa tuulivoiman lisärakentamista. Vetyputki toimisi energiansiirron lisäksi myös merkittävänä energiavarastona.

Me allekirjoittaneet tahot esitämme Gasgrid Finlandille, että keskeisimmät uusiutuvan energian tuotantoalueet ovat mukana tulevassa vetyverkkosuunnitelmassa. Edellä mainituista syistä Jokilaaksojen alue sopii tähän tarkoitukseen erittäin hyvin.

Jokilaaksojen alueen edut vetyputkistolle:

Suomen maatuulivoimatuotannon tihein keskittymä
Runsaasti meneillään olevia tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeita
Verraten vähän sähköä käyttävää teollisuutta ja siitä seuraava merkittävä energiansiirtotarve
Mahdollistaa vetyputken ulottamisen mahdollisesti idemmäs ja edistää sitä kautta esimerkiksi Ylä-Savon lähes hyödyntämättömän tuulivoimapotentiaalin hyödyntämistä
Jokilaaksojen edelleen suuri potentiaali uusiutuvan sähköntuotannon laajentamiseksi edellyttää sekä kantaverkon maksimaalista laajentamista että vedyn siirtoverkkoa

6.2.2024

Pohjois-Pohjanmaan Liitto

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

  • Haapajärven kaupunki
  • Kärsämäen kunta
  • Nivalan kaupunki
  • Pyhäjärven kaupunki
  • Reisjärven kunta
  • Sievin kunta

Infinergies Finland Oy

ABO Wind Oy

Valorem Energies Finland Oy

Energiequelle Oy

Puhuri Oy

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy

Skarta Energy Oy

OX2 Finland Oy

WPD Finland Oy

Wega Group Oy

SSAB Oyj

Lisätietoja:
Toni Krankkala
toimitusjohtaja, NIHAK ry
puh. 050 3277 254

Havainnekuva: Tällä hetkellä tiedossa olevat tuulivoimahankkeet sijoitettuna suuntaa antavasti, sekä ehdotetut linjausvaihtoehdot. Tuulivoimahankkeiden tiedot perustuvat saatavilla oleviin julkisiin lähteisiin.

Muuta ajankohtaista

Droneista uutta liiketoimintaa

Oletko koskaan ajatellut, kuinka dronet voisivat tuottaa lisäarvoa yrityksellesi tai kuinka miehittämättömät järjestelmät voisivat helpottaa työtäsi, luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia, vahvistaa kestävää kehitystä, nopeuttaa työtehtäviä, vähentää

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta

Verkostoitumalla voi pienikin yritys kasvattaa hartioitaan ja päästä mukaan isoihin hankkeisiin. Oman kasvupolkunsa on löytänyt Infratiera Oy, joka toimii uusiutuvan energian sektorilla jakelu- ja siirtoverkkojen