LOGOT

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä tilaisuus kehittää osaamistaan ja toimintaansa, sillä kolmivuotinen OSATA – Muuttuvan työelämän osaamistarpeet -hanke paneutuu ajankohtaisiin osaamistarpeisiin. Hanke on suunnattu Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien mikro- ja pk-yrityksille. – Tällä hetkellä monissa […]

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä Read More »

NIHAK rekrytoi: Etsimme asiantuntijaa edistämään paikallisten pk-yritysten osallistumista lähialueen suuriin investointiprojekteihin

Tehtävänäsi on tukea alueen pk-yritysten yhteistyö- ja alihankintaverkoston kehittämistä, sekä muodostaa työyhteenliittymiä ja auttaa paikallisia yrityksiä laatimaan yhteistarjouksia. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä avoimuutta ja rohkeutta uusien mahdollisuuksien luomiseen yrityksille. Tehtävään sisältyy aktiivista liikkumista omalla autolla Kärsämäen, Nivalan, Pyhäjärven, Reisjärven, Sievin ja Haapajärven alueella. Katsomme eduksi kokemuksen: Tarjoamme hyvät työterveyshuollon

NIHAK rekrytoi: Etsimme asiantuntijaa edistämään paikallisten pk-yritysten osallistumista lähialueen suuriin investointiprojekteihin Read More »

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo perinteiset Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat järjestettiin ensimmäistä kertaa Nivalassa ja tapahtumaisäntänä toimi tällä kertaa NIHAK. Tapahtumasuunnittelu aloitettiin jo edellisenä syksynä yhteistyössä KOSEKin ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa. Tapahtumaan osallistuvat kiittelivät hyviä järjestelyitä eikä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä Read More »

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin keskeisiä yhteistyökumppaneita. Jotta esimerkiksi hankkeista saadaan paras hyöty irti, niiden suunnittelussa on tärkeää kuulla yrittäjien näkemyksiä ja ideoita. – Nivalan Yrittäjillä on NIHAKin kanssa hyvät keskusteluyhteydet. Saamme heiltä tietoa esimerkiksi

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia Read More »

Biokaasun tuotanto on ison markkinamuutoksen äärellä

NIHAKin alueesta on hyvää vauhtia muodostumassa vihreän siirtymän edelläkävijä. Murros luo samalla pohjaa myös tulevaisuuden innovaatioille ja yhteistyömuodoille. Biokaasun markkinoilla on käynnissä merkittävä murros, mikä näkyy useina isoina laitoshankkeina eri puolilla Suomea. Taustalla ovat odotukset liikennebiokaasun kysynnän kasvulle etenkin raskaassa liikenteessä ja meriliikenteessä. – Maatalouden sivuvirtoja hyödyntävälle biokaasutuotannolle on syntymässä otollinen tilanne. Se on laukaissut

Biokaasun tuotanto on ison markkinamuutoksen äärellä Read More »

Vastuullisuudesta kilpailuetua yrityksille

Oletko tullut ajatelleeksi, että panostamalla vastuullisuuteen yrityksesi voi edistää kilpailuetua ja mainearvoa sekä kehittää liiketoimintaa? Vastuullisuus mielletään usein ympäristöön ja ekologiaan liittyviin asioihin, esimerkiksi hiilineutraaliuteen ja ilmastoon. Vastuullisuus on niitäkin, mutta sisältää myös laajasti muita asioita. Sosiaalinen vastuullisuus on esimerkiksi työntekijöiden ja sidosryhmien tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua. Taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluu huolehtia toiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja

Vastuullisuudesta kilpailuetua yrityksille Read More »

NIHAKin REKRY+ -hankkeesta maksutonta tukea rekrytoinnin kehittämiseen 

Viime vuoden syksynä käynnistyneessä NIHAK Rekry+ hankkeessa on tähän mennessä kontaktoitu 110 yritystä Nivalan, Haapajärven, Reisjärven, Sievin, Kärsämäen ja Pyhäjärven alueella. Hankkeen tavoitteena on tukea mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä rekrytointiin liittyvissä asioissa niin, että työt ja tekijät kohtaisivat entistä paremmin. Piilotyöpaikat tulevat näkyviksi tarvekartoitusten kautta. Hankkeen projektipäällikkö Kristiina Nyman kertoo, että hankkeen kautta voidaan esimerkiksi

NIHAKin REKRY+ -hankkeesta maksutonta tukea rekrytoinnin kehittämiseen  Read More »

NIHAK rekrytoi: etsimme yritysasiantuntijaa tukemaan yrityksiä vihreän siirtymän investointihankkeissa

NIHAKin jäsenkuntien alueelle on tiedossa merkittäviä vihreän siirtymän investointeja lähivuosien aikana. NIHAKin tavoitteena on maksimoida investointien aluetaloudelliset vaikutukset ja tukea alueen yrityksiä siten, että ne pystyisivät hyödyntämään suurinvestointien tuomat mahdollisuudet mahdollisimman tehokkaasti. Etsimme yritysasiantuntijaa tukemaan pk-yritysten valmiuksia vastata alueelle tulevien suurinvestointien palvelutarpeeseen. NIHAK GREEN DEAL -hankkeessa työskentelet yhdessä projektipäällikön kanssa. Tehtävänäsi on suunnitella ja toteuttaa

NIHAK rekrytoi: etsimme yritysasiantuntijaa tukemaan yrityksiä vihreän siirtymän investointihankkeissa Read More »

NIHAK rekrytoi: etsimme rahastoasiantuntijaa

Toimit asiantuntijana projektissa, jossa suunnitellaan ja toteutetaan uusi rahoitusinstrumentti, jonka avulla pyritään ratkaisemaan innovatiivisen yritystoiminnan alkuvaiheen rahoitushaasteita.  Uusi rahoitusmalli tulee tarjoamaan joustavia ja alueellisesti räätälöityjä rahoitusvaihtoehtoja uusille ja kasvaville yrityksille Oulun eteläiselle alueelle. Tehtävänäsi on selvittää alueellisten startup-yritysten tarpeet uudelle rahoitustyökalulle sekä benchmarkata vastaavien rahoitusinstrumenttien parhaiten soveltuvat ominaisuudet ja rahaston hoitamisen käytännöt. Selvitystyön lopputuloksena luot

NIHAK rekrytoi: etsimme rahastoasiantuntijaa Read More »

Mika Kiljala ja Kaisa Pihlajaniemi

Yritysmarkkinat 2024: Kokemusasiantuntijoiden tärpit kohti onnistuneita yrityskauppoja

Huhtikuun 20. päivä Nivalassa järjestettävillä Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinoilla on osallistujilla ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kuulemaan yrityskauppojen kokemusasiantuntijoiden käytännön vinkkejä. Yrityskauppoihin valmistautuminen on matka, jonka varrella eteen saattaa tulla monenlaisia haasteita ja yllättäviäkin kysymyksiä. Parhaimmat neuvot ja ohjeet saa tietenkin heiltä, jotka ovat itse tuon matkan kulkeneet. Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinoiden puhujina lavalle nousevat Mika Kiljala ja Kaisa Pihlajaniemi, jotka

Yritysmarkkinat 2024: Kokemusasiantuntijoiden tärpit kohti onnistuneita yrityskauppoja Read More »

Droneista uutta liiketoimintaa

Oletko koskaan ajatellut, kuinka dronet voisivat tuottaa lisäarvoa yrityksellesi tai kuinka miehittämättömät järjestelmät voisivat helpottaa työtäsi, luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia, vahvistaa kestävää kehitystä, nopeuttaa työtehtäviä, vähentää kustannuksia ja lisätä turvallisuutta? Dronet ovat lyhyessä ajassa muuttuneet harrastustoiminnasta välttämättömiksi työkaluiksi eri toimialoilla rakentamisesta ja kiinteistöistä maatalouteen. Business Insiderin tekemän tutkimuksen mukaan maailmanlaajuisesti dronejen palvelumarkkinoiden arvo on arviolta 57,8

Droneista uutta liiketoimintaa Read More »

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta

Verkostoitumalla voi pienikin yritys kasvattaa hartioitaan ja päästä mukaan isoihin hankkeisiin. Oman kasvupolkunsa on löytänyt Infratiera Oy, joka toimii uusiutuvan energian sektorilla jakelu- ja siirtoverkkojen ja muun vaativan infran rakentamisessa. Infratiera Oy pitää kotipaikkaansa Reisjärvellä, mutta sen työmaat ulottuvat kaikkialle Suomeen. Niitä ovat muun muassa aurinko- ja tuulivoimapuistot, sähköasemat, akkuvarastot sekä voimajohtolinjat.    Yrityksen perustajiin

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta Read More »

Match&Rekry houkutteli satoja kävijöitä tutustumaan työ- ja opiskelutarjontaan

Jo kuudetta kertaa järjestetty Match&Rekry-tapahtuma toi yhteen alueen työnantajat, työnhakijat, oppilaitokset ja opiskelupaikkaa hakevat. Teknologiakeskus Nitekissä oli esillä työ- ja opiskelumahdollisuuksia kuuden kunnan alueelta. Match&Rekry-tapahtumassa yritykset pääsivät markkinoimaan avoimia työpaikkojaan suoraan nykyisille ja tuleville työnhakijoille. Mukana oli niin alueella toimivia eri alojen yrityksiä kuin valtakunnallisia henkilöstöpalveluyrityksiäkin. NIHAKin Rekry+ -hankkeen projektipäällikkö Kristiina Nyman kertoo, että tapahtuma

Match&Rekry houkutteli satoja kävijöitä tutustumaan työ- ja opiskelutarjontaan Read More »

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tahtotila tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella, sekä esitettyä linjausta puoltavat syyt. Kannanoton tavoitteena on tuoda esiin alueen potentiaali Gasgrid Finlandin tietoon. Myös Pohjois-Pohjanmaan Liitto tukee aloitetta. Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa sijaitsevasta Kala- ja Pyhäjokilaaksosta on muodostumassa Suomen merkittävin maatuulivoimakeskittymä. Kuuden kunnan (Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin Read More »