LOGOT

ARVO-hanke kehittää kierrätys- ja energiaratkaisuja

 

ARVOa yrityksille!

ARVO-hanke tarjoaa yrityksille ilmaiseksi mahdollisuuden kehittää kierrätys- ja energiaratkaisuja. Asiantuntijamme tekee kartoituksia, jossa selvitetään yrityksen nykyinen tilanne energian- ja materiaalinkulutuksen suhteen. Käynnin yhteydessä on mahdollisuus kartoittaa kannattavimmat kehittämiskohteet ja sopia yhdessä jatkotoimenpiteet.

Alueen yrityksille on lähetetty myös kysely, jolla kartoitetaan syntyviä jäte- ja sivuvirtoja sekä energiankulutusta. Kyselyyn toivotaan saatavan vielä lisää vastauksia.

ARVO-hankkeen tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja, joilla voidaan sekä pienentää yritysten hiilipäästöjä että luoda samalla taloudellista hyötyä yrityksille. Yritysten sivuvirtojen osalta selvitetään, voidaanko niitä kierrättää ja saada jopa lisätuloa yrityksille. Tarkoituksena on myös toteuttaa yhteistyössä yritysten kanssa erilaisia kokeiluja. Tähän mennessä saatujen vastausten perusteella useilla yrityksillä olisi kiinnostusta yhteiseen kierrätyspisteeseen, etenkin muoveille. Jos yrityksillä on toiveita ja ideoita liittyen kierrätykseen tai energiansäästöön, niin ottakaa yhteyttä! (Jouni Kolvanki, 050 3223 128)

Tammikuun puolivälissä hankkeessa aloitti myös uusi työntekijä, DI Jenna Finnilä Haapajärveltä. Finnilän tehtävät hankkeessa tulevat liittymään muun muassa yritysyhteistyöhön sekä tiedottamiseen ja viestintään.

ARVO eli vähähiilinen yritysekosysteemi ratkaisuna maaseudun kestävään kasvuun -hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin ja NIHAKin kanssa. Lisäksi hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina Nivalan Teollisuuskylä Oy, Nivalan kaupunki ja Nivalan kaukolämpö Oy.

 

Lisätietoja:

ARVO-hanke

Jenna Finnilä, Kerttu Saalasti Instituutti, MicroENTRE. jenna.finnila@oulu.fi, puh. 046 923 4499.

Ulla Lehtinen, Kerttu Saalasti Instituutti, MicroENTRE. ulla.lehtinen@oulu.fi, puh. 050 476 1624

Jouni Kolvanki, NIHAK, jouni.kolvanki@nihak.fi, puh. 050 3223 128

 

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin