LOGOT

Back to Work herätteli ajattelemaan isosti

Innostava startti syksyyn

Seminaarin avauspuheessa Her Finland -yhteisön ja -verkkokaupan perustaja Varpu Rusila toi esiin suomalaisten yritysten vahvuuksia myynnissä ja kansainvälisiä osaajia haettaessa.


Ajatuksia herättävä, innostava ja inspiroiva – muun muassa nämä sanat vilahtivat Back to Work -tapahtuman osallistujien kommenteissa. NIHAKin Think Big -hankkeen ja Nivalan Teollisuuskylän järjestämä syyskauden aloitus kokosi noin 70 osallistujaa Nivalaan verkostoitumaan, jakamaan kokemuksia sekä saamaan tietoa ja uusia ideoita.

Tilaisuuden huipentumana jaettiin ensimmäistä kertaa Think Big -palkinto yrittäjälle, joka uskaltaa ajatella isosti. Palkinnon sai Hevostaitoakatemian Mervi Pakola, harrastuksesta menestyvän liiketoiminnan kehittänyt nivalalaisyrittäjä.  

Pakolan verkkovalmennukset ovat saavuttaneet suurta suosiota, ja seuraavaksi yrittäjä hakee kasvua ulkomailta. Ennakkoluuloton kansainvälistyminen, uskallus tuoda esiin omia suunnitelmia ja oman brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa kuuluivat palkitsemisen perusteluihin.

Yhteisöllisyyden voimaa

Seminaarin avauspuheessa Her Finland -yhteisön ja -verkkokaupan perustaja Varpu Rusila toi esiin suomalaisten yritysten vahvuuksia myynnissä ja kansainvälisiä osaajia haettaessa. Heti alkuun Rusila nimesi suomalaisen hiljaisuuden, joka tarkoittaa myös läsnäolon ja kuuntelun taitoa.

Verkostoja luotaessa teknologian ja sosiaalisen median hyödyntäminen on avainasemassa. Rusila muistutti yhteisöllisyyden voimasta sosiaalisessa mediassa, joka on tehokas kanava tavoittaa halutut kohdeyleisöt myös globaalisti.

Toisessa avauspuheenvuorossa sarjayrittäjä Ronny Eriksson kertoi esimerkkejä hankkeista, joilla nuoria kannustetaan yrittämiseen ja omien ideoiden eteenpäin viemiseen. Niihin kuuluvat muiden muassa Ambitious Africa, joka on tuonut yhteen suomalaisia ja afrikkalaisia nuoria sekä Norders, joka on pohjoismaisia arvoja ja verkostoitumista tukeva yhteisö.

Eriksson kannusti puheenvuorossaan näkemään myös maaseudun kuntien mahdollisuudet. Haasteena monilla alueilla on kuitenkin nuorten vähyys, mihin ratkaisuja on haettu muun muassa markkinoimalla maailmalla suomalaista lukiokoulutusta.

Näkökulmia yrittäjyyteen ja kansainvälistymiseen tarjosi paneelikeskustelu Think Big -projektipäällikkö Janne Hietaniemen johdolla. Kuvassa vasemmalta oikealle Juho Valkola, Kimmo Aakko, Simo-Pekka Kivioja, Varpu Rusila ja Mervi Pakola.

Vuorovaikutusta ja inspiraatiota

Kansainvälisen kaupan veteraani, Champion Door Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Hosio kiinnitti kommenttipuheenvuorossaan huomiota vuorovaikutukseen. Hymyllä ja kuuntelemisella on iso merkitys, samoin ihmisiä yhdistävillä asioilla, jotka saattavat löytyä vaikkapa harrastuksista.

Tärkeänä periaatteena Hosio mainitsi oman toiminnan eettisyyden. Sen takia on saatettu joskus hävitä kauppoja, mutta enemmän voitettu. Menestyvä yritys pohjaa myös luottamukseen, omien vahvuuksien hyödyntämiseen sekä ennen kaikkea innovatiivisuuteen ja kykyyn tarjota uusia ratkaisuja asiakkaan ongelmiin.

Lisää näkökulmia yrittäjyyteen ja kansainvälistymiseen tarjosi paneelikeskustelu Think Big -projektipäällikkö Janne Hietaniemen johdolla. Ajatuksiaan jakoi muiden muassa Kimmo Aakko Finnsvala Oy:stä, joka on mukana Think Big -hankkeen käynnistämässä kansainvälisen vaikuttajamarkkinoinnin valmennusohjelmassa. Aakko näkee vaikuttajamarkkinoinnin hyvänä työkaluna markkinoinnin työkalupakissa ja kiitti valmennuksen käytännönläheistä otetta. Osa työkaluista on otettavissa saman tien käyttöön.

Kivioja Engineering Oy:n toimitusjohtaja Simo-Pekka Kivioja puolestaan on osallistunut Think Big -hankkeen järjestämään projektiviennin valmennusohjelmaan. Kivioja kiitti puheenvuorossaan muilta yrityksiltä saatua tukea sekä valmentajien rautaista ammattitaitoa.

Paneelikeskustelussa kokemuksiaan jakoivat myös yrittäjäksi tähtäävä nuori, puuseppä ja tuleva tuotantotalouden DI Juho Valkola, NIHAKin digitaalisen palveluviennin hankkeeseen osallistuva Mervi Pakola sekä vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntija Varpu Rusila.

Varsinaisen seminaariohjelman jälkeen vuorossa oli verkostoitumistilaisuus, jossa alueen yrittäjät pääsivät vaihtamaan ajatuksia keskenään ja puhujavieraiden kanssa. Tilaisuuden tarpeellisuudesta osaltaan kertoo, että harvalla oli sieltä kiire pois. Osallistujat saivat myös mallia siitä, kuinka yleisö otetaan haltuun. Siitä huolehti verkostoitumistilaisuuden esiintyjä, laulaja-lauluntekijä, popkanteletar Ida Elina. Artistin omaleimaisuus, osaaminen ja kansainvälisyys tarjoavat inspiroivan esimerkin myös nuorille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Hevostaitoakatemian yrittäjä Mervi Pakola palkittiin uskalluksesta ajatella isosti
Ronny Eriksson kertoi esimerkkejä hankkeista, joilla nuoria kannustetaan yrittämiseen ja omien ideoiden eteenpäin viemiseen. Niihin kuuluvat muiden muassa Ambitious Africa, joka on tuonut yhteen suomalaisia ja afrikkalaisia nuoria sekä Norders, joka on pohjoismaisia arvoja ja verkostoitumista tukeva yhteisö.
 Popkanteletar Ida Elina viihdytti verkostoitumistilaisuudessa.
 

Teksti ja kuvat: Hanna Perkkiö

Muuta ajankohtaista

Hihat ylös ja aluekehitystyöhön

Viime vuodet ovat näyttäneet, että muutokset yritysten toimintaympäristössä ovat jatkuvia. Samalla ne tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia. Tästä ajankohtainen esimerkki on vihreä siirtymä, joka on tuottamassa

Ideoiden kehittely on yhteispeliä

NIHAKin tiimi on alkuvuodesta vahvistunut usealla uudella työntekijällä – Markku Laatikainen syttyy yritysideoista ja auttaa viemään niitä eteenpäin. Siinä auttaa hänen oma taustansa sarjayrittäjänä. Helmikuusta

Alusta asti yritysten kehittämisen asialla

Yrityspalvelupäällikkö Arto Junnolla on pitkä kokemus alueen yritysten parissa työskentelystä. Nykyään hänen ympärillään on NIHAKissa laaja asiantuntijoiden joukko sekä yhteistyöverkosto. Yrittäjyyden ensiaskelia, toiminnan laajentamista, myynnin

Kiertotalouden parista viestintäasiantuntijaksi

NIHAKin tiimi on alkuvuodesta vahvistunut usealla uudella työntekijällä. Yksi heistä on maaliskuussa viestintäasiantuntijana aloittanut Pirja Piiponniemi – Oli ihastuttavaa huomata, miten laaja osaamispooli NIHAKissa on.