LOGOT

Bioöljyn tuotannolle vihreää valoa esiselvityksestä

Haapajärvellä on hyvät edellytykset toimia alueellisen biojalostamon sijaintipaikkana. Laitos tuottaisi hakkuutähteistä bioöljyä fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi.

Alueellisesti toimivan biojalostamon perustamiselle on NIHAKin alueella olemassa hyvät edellytykset. Tämä on käynyt ilmi esiselvityshankkeessa, jonka Haapajärven kaupunki ja NIHAK käynnistivät reilu vuosi sitten.

– Selvitysten perusteella on löytynyt alueen mittakaavaan sopiva tehdaskonsepti sekä mahdolliset pääteknologiatoimittajat. Myös investoinnin kannattavuutta on alustavasti tutkittu, projektipäällikkö Jouni Niskanen kertoo.

Hankkeen yhteydessä on käyty läpi myös biolaitoksen mahdollista tuotemarkkinaa, tuotteiden markkinamahdollisuuksia sekä raaka-aineiden saatavuutta.

Laitos tuottaisi bioöljyä puubiomassasta, eli esimerkiksi hakkuu- ja korjuutähteistä tai sahojen sivutuotteista. Bioöljyn avulla voidaan eri tavoin korvata fossiilisia polttoaineita, ja kysyntää on myös sen jalostamiselle liikennekäyttöön.

– Toimijoilla on tahtotilaa ja kiinnostusta selvittää asiaa tästä eteenpäinkin. Nyt suunnitellaan, mitkä ovat seuraavat askeleet, Niskanen kertoo.

Jatkohanke suunnitteilla

Hankkeen yhteistyöverkostossa on mukana koko puuhun liittyvä yritysketju mukaan lukien metsänomistajat, puunkorjuuyritykset sekä paikallisen sahateollisuuden ja energiantuotannon toimijat.

Niskasen mukaan tarkoitus on kartoittaa, löytyykö hankkeen toteuttamiseksi kiinnostuneita sijoittajia tai yritysryhmää joko alueelta tai sen ulkopuolelta. Mahdollinen investointipäätös vaatisi myös laajaa sidosryhmien tukea.

– Tarkoitus on hakea jatkotyöhön rahoitusta, jotta hanke saadaan vietyä vielä konkreettisemmalle tasolle esiselvityksen jälkeen. Tähän mennessä on noussut esille myös uusia mahdollisuuksia, joita voitaisiin selvittää. Sellainen on esimerkiksi pyrolyysiöljyn jatkojalostus.

Niskanen nostaa esille myös Väyläviraston suunnitelman raakapuun kuormausalueen rakentamiseksi Haapajärvelle. Kyseessä on noin 15 miljoonan euron investointi, joka voisi tuoda synergiaetua laitoksen sijaintipaikan suhteen.

Haapajärvelle sijoittuvan biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen – esiselvitys hanke kestää vuoden 2021 syyskuuhun saakka. EU:n ja valtion rahoitus hankkeelle on yhteensä 154 000 euroa. 

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Jouni Niskanen, 044 0666 730, jouni.niskanen@nihak.fi

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin