LOGOT

Digiharppauksia ja kotimaisuuden vahvistamista – Kuinka koronatuet auttoivat yrityksiä uudistumaan?

Palvelujen digitalisointia, strategian muutoksia, uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon – monelle yritykselle kulunut vuosi on ollut uudistumisen paikka. Vauhtia kehittämistyölle antoi korona-ajan erityisrahoitus, jota yritykset saivat hakea Ely-keskukselta ja Business Finlandilta keväällä 2020.

Kärsämäkinen Finnsvala Oy ja reisjärvinen Salus Qualitas Consulting Oy ovat esimerkkejä NIHAKin alueen yrityksistä, jotka ovat erityisrahoituksen turvin uudistaneet toimintaansa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Finnsvala Oy: alihankintaa kotimaahan ja vahvistusta verkkokauppaan

Finnsvala Oy tunnetaan korkealaatuisista väli- ja aluskerrastoistaan ja asusteistaan, jotka valmistetaan yrityksen omissa tiloissa Kärsämäellä. Business Finland myönsi viime vuonna Finnsvalalle kehittämisrahoituksen hankkeeseen, jonka avulla yritys lisää kotimaista alihankintaa ja vahvistaa verkkokauppaansa.

Yrityksen myynnistä ja markkinoinnista vastaava Kimmo Aakko kertoo, että jo nyt kaikesta työstä 95 prosenttia tehdään kotimaisin voimin. Tavoitteena on, että jatkossa yrityksen kaikki alihankintatyöt saataisiin kotimaahan.

Hankkeen aikana selvitetään, kuinka yhtä keskeisistä neulostyypeistä voitaisiin alkaa valmistaa Suomessa. Tähän saakka kyseistä neulosta on saatu teetettyä ainoastaan ulkomailla, joten kotimainen valmistus varmistaisi sen saatavuuden myös mahdollisissa tulevissa häiriötilanteissa.

– Siirto vahvistaisi myös olemassa olevia kumppanuuksia, kun valmistuksen volyymia saataisiin lisättyä kotimaassa, Aakko toteaa.

Samaan aikaan Finnsvala kehittää yhteistyössä kotimaisen teknologiatoimittajan kanssa verkkokaupan tarpeisiin soveltuvaa digitaalista kokosuosituspalvelua. Parhaillaan sovellus on pilottikäytössä, ja jatkossa siitä on kehitteillä myös kaupallinen versio.

– Sovelluksen avulla on mahdollista vähentää väärästä koosta johtuvia palautuksia, jotka ovat tällä hetkellä yksi verkkokaupan ongelmista. Sen avulla voidaan myös parantaa myyntiä, sillä epävarmuus koosta voi jopa olla esteenä koko ostamiselle, Aakko kertoo.

Business Finlandilta saatu 98 800 euron kehittämisrahoitus oli yritykselle ratkaiseva, jotta hankkeet saatiin nykyisessä tilanteessa käynnistettyä. Aakon mukaan hakuprosessi oli selkeä ja päätös tuli nopeasti.

– NIHAKilta yhteyshenkilönä oli Arto Junno, joka sparrasi meitä hakuvaiheessa. Saimme häneltä hyviä kommentteja, joiden ansiosta hakemuksen täyttö sujui lopulta melko helposti. Pienelle yritykselle on tärkeää saada kehittämiseen apua, sillä omasta työajasta siihen on vaikeaa normaalitilanteessa irrottautua.

Salus Qualitas Consulting Oy: palvelut verkkoon ja sote-yrityksille oma tietopankki

Reisjärvellä toimiva Salus Qualitas Consulting Oy tuottaa koulutus- ja neuvontapalveluja sote-alan yrityksille ympäri Suomea. Yritys työllistää kahden yrittäjän lisäksi kaksi osa-aikaista työntekijää.

Kun pandemia alkoi, kasvotusten tehtävät koulutukset ja konsultoinnit loppuivat. Tässä tilanteessa oli luontevaa viedä toimintaa verkkoon. Ely-keskuksen hankerahoituksella yritys on tuottanut verkkokoulutusten lisäksi myös laajemman portaalin, joka toimii sote-alan yritysten tietopankkina.

– Alan ongelmana on ollut, että tieto on hajallaan eri viranomaisten takana. Pienissä yrityksissä toimijat ovat kiinni päivittäisessä työssään, eikä tiedonhakuun ole aikaa, toimitusjohtaja Heidi Ilmonen kuvailee.

Joulukuussa avattuun sotetraining.fi-portaaliin johdetaan tietoa eri viranomaislähteistä, jolloin käyttäjä saa tärkeät tiedot yhdestä paikasta. Portaaliin kootaan myös verkkokurssit, materiaalipankki sekä blogikirjoituksia ajankohtaisista aiheista. Sivuston kautta asiakas voi myös varata ajan etäneuvontaan.

Ilmonen kuvailee portaalin rakentamista uraauurtavaksi työksi, sillä vastaavaa palvelua ei sote-alalla ole tähän saakka ollut.

– Lähdimme kehittämään palvelua tarvehakuisesti. Kun mahdollisuus hakea rahoitusta avautui, valmistelimme hankkeen nopealla tahdilla ja saimme päätöksen kuukauden sisään.

Ely-keskus myönsi yritykselle kehittämistyöhön vajaat 23 000 euroa. Sen turvin on voitu hankkia asiantuntijapalveluja portaalin rakentamiseen. Ilmosen mukaan tuki oli ratkaiseva, jotta palvelu saatiin kehitettyä riittävän nopealla aikataululla.

– Palvelujen digitalisoinnille oli olemassa iso tarve. Jatkossa sen merkitys vain korostuu, sillä toimintatavat alalla ovat muuttuneet koronan myötä. Tavoitteenamme on, että jatkossa pystymme työskentelemään leveämmillä hartioilla ja että meillä on entistä laajempi työkalupakki käytössä.


Koronasta johtuvaa poikkeuksellista kehittämistukea yli 400 yritykselle

NIHAKin alueen yritykset saivat vuoden 2020 aikana yhteensä 5,6 miljoonaa euroa yritystukea liiketoiminnan kehittämiseen ja koronakriisin vaikutusten lieventämiseen. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 402 yritykselle.

Ely-keskuksen kehittämis- ja investointitukia sekä korona-ajan poikkeusrahoituksia myönnettiin vuonna 2020 NIHAKin alueella 172 yritykselle yhteensä 1,7 miljoonan euron verran.

Business Finlandin erityisrahoitusta myönnettiin 74 yritykselle yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Lisäksi yksinyrittäjien 2000 euron koronatuen sai alueella 156 yritystä.

Vuoden 2020 poikkeukselliset kehittämistuet saivat yrityksissä aikaan muutoksia, jotka ovat jo johtaneet uusiin kehityshankkeisiin.

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin