Digiprocess – Supporting digitalization of process industry

 Pk-yrityksen ohituskaista konkreettiseen yhteistyöhön teollisuusyritysten kanssa

TÄHTÄIMESSÄ

 • Tukea digitaalisten ekosysteemien kehittymistä pk- ja teollisuusyritysten välille mm. metalli-, kaivos-, bio-, metsä- ja energiasektoreilla
 • Lisätä eri teollisuusalojen rajat ylittävää suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten välistä yhteistyötä
KENELLE

 • Pk-yritykset, jotka tuottavat tai haluaisivat tuottaa digitaalisia tuotteita, palveluita ja kehittyneitä ratkaisuja teollisuusyrityksille
 • Kansalliset ja kansainväliset teollisuusyritykset, jotka hankkivat digitaalisia tuotteita, palveluita ja kehittyneitä ratkaisuja pk-yrityksiltä

MITEN

 • Kartoitetaan pk-yritysten tarjontaa ja konsultoidaan niitä liiketoimintavalmiuksien kehittämisessä
 • Tunnistetaan teollisuusyritysten tarpeita ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia
 • Pilotoidaan ja demonstroidaan pk-yritysten, teollisuuden ja ekosysteemien digitalisaatiotapauksia
LISÄARVO/HYÖDYT

 • Pk-yritysten tarjonta ja yhteistyötarpeet tulevat entistä paremmin teollisuusyritysten tietoisuuteen
 • Ekosysteemityöskentely mahdollistaa monialaisen yhteistyön teollisuustoimijoiden kanssa
 • Tuotteiden ja palveluiden määrittely ja kehittäminen teollisuuden tarpeisiin helpottuu yhteistyön kautta
MILLOIN

 • Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan syyskuuhun 2022 asti
HANKE

 • Nimi: DigiProcess – Supporting digitalization of process industry ecosystems: Developing service ecosystems among process industry and SMEs (NYPS 20202861)
 • Toimintakausi: 1.10.2019 – 30.9.2022
 • EU:n ja valtion rahoitusta 1 186 653 € (Interreg Nord, Lapin-liiton EAKR-rahoitus)
 • Hankehallinnointi: Lapin ammattikorkeakoulu
 • Osatoteuttajat: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Kemin Digipolis Oy, Industriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB, Oulun yliopisto, Luleå Tekniska Universitet
 • WWW-sivu: https://digiprocess.eu/
OTA YHTEYTTÄ:  

Harri Jokela

050 304 9317

harri.jokela@nihak.fi