Uutiskirje

Droneista uutta liiketoimintaa

Oletko koskaan ajatellut, kuinka dronet voisivat tuottaa lisäarvoa yrityksellesi tai kuinka miehittämättömät järjestelmät voisivat helpottaa työtäsi, luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia, vahvistaa kestävää kehitystä, nopeuttaa työtehtäviä, vähentää kustannuksia ja lisätä turvallisuutta?

Dronet ovat lyhyessä ajassa muuttuneet harrastustoiminnasta välttämättömiksi työkaluiksi eri toimialoilla rakentamisesta ja kiinteistöistä maatalouteen. Business Insiderin tekemän tutkimuksen mukaan maailmanlaajuisesti dronejen palvelumarkkinoiden arvo on arviolta 57,8 miljardia dollaria vuoteen 2028 mennessä.

Dronejen tärkein kaupallinen käyttötarkoitus on edelleen valo- ja videokuvaaminen. Droneja käytetään myös erilaisiin alueiden kartoitus-, ja maanmittaus-, ja tarkastustehtäviin. Vaikka dronekuljetukset ovat saaneet paljon julkisuutta, niillä ei ole vielä merkittävää osuutta kaupallisesti.

Dronepalvelut syrjäyttävät nopeasti perinteisiä tapoja ilmakuvauksissa, elokuvien tekemisessä sekä etsintä- ja pelastuspalveluissa. Lisääntynyttä käyttöä selittää niiden kestävyys ja kustannustehokkuus. Ohjaus voi tapahtua joko ihmisen ohjaamana tai itsenäisesti tietokoneohjauksella.  Lisäksi uusien teknologioiden, kuten tekoälyn ja IOT:n integroinnin odotetaan lisäävän dronejen kysyntää entisestään eri aloilla.

Koiviston Tila Oy:n omistaja Jussi Rajaniemi (vasemmalla) vieraili Centrian Drone Labissa tammikuussa.
Esittelijänä Pentti Eteläaho Centrialta.

Uutta droneosaamista alueelle

NIHAKin osatoteuttamassa Älypilot-hankkeessa tartutaan miehittämättömien järjestelmien liittyvän osaamisen ja innovaatiokapasiteetin kasvattamiseen alueella.

Hankkeessa kohtautetaan toimijoita, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään osaamistaan alan asiantuntijoiden kanssa. Älypilotissa autetaan alueen yrityksiä ja potentiaalisia uusia yrittäjiä tutustumaan teknologiaan ja sen vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.

Ensimmäinen hankkeen järjestämä tapaaminen järjestettiin tammikuussa Centrian Drone Labissa Ylivieskassa. Yksi vierailulle osallistuneista yrityksistä oli Koiviston Tila Oy Nivalasta. Yrityksen omistaja Jussi Rajaniemi kertoo osallistuneensa vierailulle saadakseen lisätietoja käytettävissä olevien laitteiden käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksista.

– Sain vierailun aikana uusinta tietoa erityyppisistä droneista ja millaisia lisälaitteita niihin voidaan liittää, kuten kameroita, tutkimus- ja mittalaitteita. Sekä tietenkin mitä kaikkea niillä voidaan tehdä tänä päivänä. Dronet ja miehittämättömät robotit sopivat erinomaisesti yritykseni tulevaisuudennäkymiin ja kiinnostavat minua paljon. Näen niissä valtavasti potentiaalia maatalouden kehityksessä. Säästöä voidaan saada huomattavasti energian kulutuksessa peltoviljelyssä sekä satotasoa korottaa jopa vähentämällä kasvinsuojeluaineiden käyttöä, Rajaniemi toteaa.

Rajaniemi kokee Älypilot-hankkeen tarjonneen hänelle jo tässä vaiheessa arvokasta asiantuntija-apua ja uskoo hankkeen auttavan häntä yritystoimintansa kehittämisessä.

– Älypilot-hankkeen avulla saan asiantuntija-apua yritykselleni ja voin antaa omaa maatalousosaamistani hankkeelle, sekä tarjota olosuhteita pellollani erilaisiin kokeiluihin. Hanke avaa varmasti uusia mahdollisuuksia ja nopeuttaa yritykseni kehitystä, Rajaniemi summaa.

Myös hankkeen työntekijöille yritysten kanssa käydyt keskustelut ovat arvokkaita ja tuovat uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää hankkeessa.

– Vierailun ja keskustelujen tuloksena tunnistimme metsätaloudelle todellisen tarpeen ja uuden käyttötapauksen, jota voidaan tutkia ja kehittää projektissa, kertoo Marjut Koskela, hankkeen koordinaattori.

ÄlyPilot-hankkeen vieraat Centrian Drone Labissa tammikuussa.
Yrityskehittäjä Johanna Kaasinen, isännöitsijä Laura Hurme Haapajärven Vuokrataloilta ja toimitusjohtaja Mikko Vainio Haapajärven Vesi Oy:stä saivat perehdytyksen Drone Labin toimintaan ja laitteisiin tapaamisessa, jossa ideoitiin toimintaa puolin ja toisin. Vierailun aikana ehdittiin suunnitella muun muassa hankkeen osallistumista tuleviin tapahtumiin ja opastaa vierailijoita dronejen eri toimintoihin. Hankkeen osatoteuttaja NIHAK:n projektityöntekijä Dikhtiarenko Nataliia (toinen oikealta) oli kutsunut vieraat paikan päälle Ylivieskaan, jossa heidät vastaanottivat ÄlyPilotin Marjut Koskela ja Pentti Eteläaho.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman ”Älypilot – Älykkäiden miehittämättömien järjestelmien pilotoinnit Pohjois-Pohjanmaalla” -hankkeen päätoteuttajana toimii Centria-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina NIHAK, sekä Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus. Hanketta toteutetaan huhtikuun 2026 loppuun saakka.

Alkuperäisteksti ja kuvat: Nataliia Dikhtiarenko

Muuta ajankohtaista

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta

Verkostoitumalla voi pienikin yritys kasvattaa hartioitaan ja päästä mukaan isoihin hankkeisiin. Oman kasvupolkunsa on löytänyt Infratiera Oy, joka toimii uusiutuvan energian sektorilla jakelu- ja siirtoverkkojen

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tahtotila tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella, sekä esitettyä linjausta puoltavat syyt. Kannanoton tavoitteena on