Uutiskirje

Elämäntyö kuntoon jatkajaa varten

Sieviläinen Pirjo Rahkonen varautuu omistajanvaihdokseen kehittämällä yritystään hyvissä ajoin myyntikuntoon

Yrityksen myynti on merkittävä askel yrittäjän taipaleella. Se on myös aikaa vaativa prosessi. Hyvin toimiva yrityskin voi tarvita toimenpiteitä, jotta sen liiketoiminta on aikanaan helpompaa siirtää uudelle omistajalle.

Sieviläinen PTT Consult on 20 vuoden ajan tuottanut asiantuntijapalvelua kiinteistöjen puhdistus- ja toimitilapalvelujen suunnitteluun, valvontaan ja kehittämiseen. Parhaillaan työn alla on yhtiömuodon vaihto, joka samalla valmistaa yritystä mahdolliseen tulevaan omistajanvaihdokseen.

– Vaikka eläkkeelle jääminen ei vielä ole ajankohtaista, siihen on hyvä varautua ajoissa. Tähän saakka olen toiminut elinkeinonharjoittajana, mutta oman elämäntyön hedelmät on aikanaan helpompaa myydä eteenpäin osakeyhtiönä, yrittäjä Pirjo Rahkonen toteaa.

Yrityksessä on myös tuotteistettu palveluja ja kehitetty liiketoiminnan dokumentointia ja tiedonhallintaa. Tavoitteena on saada viestikapulan vaihto mahdollisimman sujuvaksi, kun sen aika koittaa.

– Varsinkin yksinyrittäjillä kaikki tieto on yrittäjän omassa päässä. Jatkon kannalta on kuitenkin tärkeää, että yrityksen toiminta on kirjoitettuna auki ja dokumentoituna, Rahkonen toteaa.

Vauhtia kehittämistyöhön PTT Consult on saanut NIHAKin yritysryhmähankkeesta. Se on tarjonnut verkoston tukea sekä mahdollisuuden hyödyntää ulkopuolisen tilitoimiston asiantuntijapalvelua.  

Rahkonen toteaa, että yritysryhmähanke on jouduttanut tarpeellisiin toimenpiteisiin tarttumista. Asiantuntijan kanssa muutosprosessi on edennyt suunnitelmallisesti arjen kiireiden keskelläkin.

– Ajatustenvaihto muiden yrittäjien kanssa on myös antanut laajempaa näkökulmaa.

Yrittäjä uranuurtajana

Rahkonen ryhtyi yrittäjäksi vuonna 2004 toimittuaan sitä ennen puhdistuspalvelujen kouluttajana aikuisopistossa. Asiakkaiden taholta oli usein käynyt ilmi tarve asiantuntijapalveluille tilaajan ja tuottajan väliin. Rahkonen kouluttautui toimitilajohtamisen restonomiksi ja ryhtyi kehittämään yritystoimintaa toimialalla, jossa vastaavaa palvelutarjontaa ei vielä ollut.

Merkittävä askel oli, kun PTT Consult ryhtyi tuottamaan Senaatti-kiinteistöille puhtauspalvelujen kilpailuttamista ja laadunvalvonnan konsultointia. Nykyään sieviläisyritys tarjoaa palveluja kiinteistön koko elinkaarelle P1-rakentamistavan valvonnasta aina tilojen loppukäyttäjille suunnattuihin toimitilapalveluihin saakka.

Puhtauspalveluala on vuosien varrella kehittynyt, ja uusia palveluntarjoajia on tullut markkinoille. Rahkonen näkee, että samalla alan arvostus on kasvanut.

– Tällä alalla vaaditaan yhä enemmän erityisosaamista. Vaatimustasoa nostaa myös rakentamiskustannusten kasvu. Oikein mitoitettu ja hyvin toteutettu siivous on tärkeää rakennuksen arvon säilyttämiseksi ja kiinteistön toimivana pitämiseksi.

Kasvua yhdessä tehden

Nykyään Rahkonen työskentelee Sievin Kukonkylällä entiseen navettaan remontoidussa nykyaikaisissa toimistotiloissa. Valokuitu mahdollistaa häiriöttömän datasiirron, joka on tämän päivän edellytys yritystoiminnalle.

– Olen tiedostanut, että yrityksen merkittävin kasvun este olen minä itse. Ei ole sellaista oppilaitosta, josta saisi yrityksen palvelukokonaisuuksiin osaavia työntekijöitä, ja siksi olen panostanut asiantuntijapalveluihin, Rahkonen toteaa.

Sievi liittyi viime vuoden alussa NIHAK ry:n jäseneksi, mikä toi NIHAKin monipuoliset yrityspalvelut myös sieviläisten yrittäjien saataville. Rahkosen mukaan palvelut ovat olleet odotettuja ja tarpeellisia etenkin kunnan lukuisten mikroyritysten kannalta.

– NIHAK tarjoaa palvelua ja asiantuntijuutta laaja-alaisesti. Apua tuodaan yrittäjän arkeen yhdessä tehden, ei sanelemalla. Se on tärkeää, sillä yrittäjä itse tuntee parhaiten omaa työtään.

Teksti ja kuva: Hanna Perkkiö

Muuta ajankohtaista

Droneista uutta liiketoimintaa

Oletko koskaan ajatellut, kuinka dronet voisivat tuottaa lisäarvoa yrityksellesi tai kuinka miehittämättömät järjestelmät voisivat helpottaa työtäsi, luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia, vahvistaa kestävää kehitystä, nopeuttaa työtehtäviä, vähentää

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta

Verkostoitumalla voi pienikin yritys kasvattaa hartioitaan ja päästä mukaan isoihin hankkeisiin. Oman kasvupolkunsa on löytänyt Infratiera Oy, joka toimii uusiutuvan energian sektorilla jakelu- ja siirtoverkkojen

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tahtotila tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella, sekä esitettyä linjausta puoltavat syyt. Kannanoton tavoitteena on