Uutiskirje

Elega ottaa uutta suuntaa kasvuun

Mittatilaustyönä tehtävät keittiöremontit ovat haapajärvisen Elega Oy:n kivijalka jatkossakin. Korona-aika toi mukanaan digiharppauksen, ja nyt kasvua tavoitellaan uudistuneen yrittäjätiimin voimin projektiliiketoiminnasta ja viennistä.

Elega Oy työllistää Haapajärven-tehtaallaan noin 20 henkilöä. Kuvassa tuotantotyöntekijä Merja Rantala.

Haapajärvellä keittiökalusteita valmistava Elega Oy vietti viime vuonna 30-vuotisjuhliaan tilanteessa, jossa sen toimintaympäristö oli lyhyessä ajassa muuttunut monin tavoin. Kahden viime vuoden aikana pandemia on myllännyt ihmisten kulutustottumuksia ja haastanut myös yritykset uudistumaan.

Kun perinteiset asiakashankinnan kanavat kuten messut putosivat pois keinovalikoimasta, Elegalla suunnattiin voimavarat digimarkkinointiin ja sähköiseen liiketoimintaan. Toimitusjohtaja Pauli Niinikosken mukaan siinä on myös onnistuttu:

– Brändimme tunnettuus oli vahva jo ennestään, mutta viime vuosina se on laajentunut vielä isomman kuluttajajoukon tietoisuuteen. Nykyään 50–60 prosenttia kaikista asiakkaistamme tulee digitaalisia kanavia pitkin, kun osuus ennen pandemiaa oli alle 20 prosenttia.

Elegan liikevaihtoon vuosi 2020 toi laskua, mutta viime vuonna päästiin jo ennätyslukemiin, noin 11 miljoonaan euroon. Korona-aika on tuonut nostetta remonttialalle, ja se näkyy myös keittiökalusteiden kysynnässä.

Seuraavaksi yhtiö tavoittelee kasvua projektiliiketoiminnasta. Se tarkoittaa keittiöuudistusten toteuttamista yritysasiakkaille erilaisiin rakennus- ja remonttikohteisiin, pääasiassa rivi- ja kerrostaloihin. Katseet on suunnattu myös Ruotsiin, jonne Elegalla on ollut vientiä jo 1990-luvun lopulta lähtien. Uutta kasvua haetaan naapurimaasta nyt entistä tehokkaammin digitaalisia kanavia hyödyntäen.

Jotta yhtiö yltää tavoitteisiinsa, se vaatii Niinikosken mukaan paitsi liiketoiminnan kirkastamista myös lisää henkilöresursseja ja investointeja.

– Meillä on 1,5 miljoonan euron investointisuunnitelma kolmelle tulevalle vuodelle. Se pitää sisällään ohjelmistoja, laitteita, konekannan uusimista sekä tuotanto- ja varastotiloja.

Elegan perusidea on pysynyt alusta asti samana. Asiakas voi uudistaa keittiönsä ilmettä ja toiminnallisuuksia ilman runkorakenteiden purkamista. Elega toimittaa uudet ovet, tasot ja tarvittavat muut varusteet ja tarjoaa myös asennuspalvelun.

– Kuluttajien kannalta kotimaisuus on nyt todella iso teema. Korona-aikana se on korostunut, kun työ ja siitä saatava hyöty jäävät Suomeen. Keittiöiltä odotetaan myös helppohoitoisuutta ja kestävyyttä. Ekologinen tapa tehdä keittiöuudistus puree tässä ajassa, Niinikoski kertoo.

Osaava hallitus tuo selkänojaa

Viime vuoden lopulla Elega uudisti omistuspohjaansa yritysjärjestelyillä, kun toimitusjohtajan rinnalle omistajiksi tuli useita yrityksen avainhenkilöitä. Joukon keski-ikä on noin 30 vuoden tienoilla, mutta kaikilla on jo kertynyt runsaasti alan kokemusta.

Myös yhtiön hallitusta on viime vuosina vahvistettu eri alojen ammattilaisilla. Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Niinikoski toteaa, että nuori johto ja ammattitaitoinen hallitus muodostavat hyvän kombon:

– Hallituksen jäsenet tuovat kukin omalla erityisosaamisellaan merkittävän panoksen yhtiön kasvuun ja kehittämiseen.

Hallitusjäsenistä suurelle yleisölle tunnetuin on jääkiekkovalmentaja Erkka Westerlund. Jyrki Niinikosken mukaan hänen osaamisensa näkyy erityisesti johtamisessa, tiimien muodostamisessa ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä.

Samoilla linjoilla on Pauli Niinikoski, joka toteaa ammattimaisen hallituksen ylipäätään tuovan selkänojaa operatiiviseen toimintaan. Westerlund on hänen mukaansa tuonut lisää dialogia ja vuorovaikutteisuutta kehittämiseen.

– Joukkuepeli ja menestyvän yrityksen johtaminen ovat monin tavoin lähellä toisiaan. Molemmissa tärkeää on avoin ilmapiiri ja toimiva keskustelukulttuuri.

Teksti ja kuvat: Hanna Perkkiö

Muuta ajankohtaista

Droneista uutta liiketoimintaa

Oletko koskaan ajatellut, kuinka dronet voisivat tuottaa lisäarvoa yrityksellesi tai kuinka miehittämättömät järjestelmät voisivat helpottaa työtäsi, luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia, vahvistaa kestävää kehitystä, nopeuttaa työtehtäviä, vähentää

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta

Verkostoitumalla voi pienikin yritys kasvattaa hartioitaan ja päästä mukaan isoihin hankkeisiin. Oman kasvupolkunsa on löytänyt Infratiera Oy, joka toimii uusiutuvan energian sektorilla jakelu- ja siirtoverkkojen

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tahtotila tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella, sekä esitettyä linjausta puoltavat syyt. Kannanoton tavoitteena on