Haapajärvelle sijoittuvan biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen

TÄHTÄIMESSÄ

 • Selvitetään laitoshanketta Haapajärvellä, jossa tavoitteena on bioöljyn tuotanto puubiomassasta
KENELLE

 • Etsitään kiinnostuneita yrityksiä / toimijaverkostoa suunnitellun laitoshankkeen ympärille yhteistyössä paikallisen sahateollisuuden ja energiantuotannon kanssa

MITEN

 • Teknologiakartoitus
 • Laitoshankkeen alue- ja teknistaloudellinen tarkastelu
 • Verkoston kokoaminen mahdollisen investointihankkeen jatkovalmisteluun
LISÄARVO/HYÖDYT

 • Hankkeeseen osallistuvat yritykset kasvattavat omaa osaamistaan biojalostamotoiminnasta
 • Yhteistyöverkosto voi jatkaa yhteistyössä kohti mahdollista jalostamoinvestointia
MILLOIN

 • Hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka
HANKE

 • Nimi: Haapajärvelle sijoittuvan biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen (A75373)
 • EU- ja valtion rahoitus: 154 000 €
 • Hankehallinnointi: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Aluetalouden näkökulmasta tehtävässä arvoketjuanalyysissä kuvataan ja arvioidaan laitoshanketta, jossa tavoitteena on bioöljyn tuotanto puubiomassasta (hakkuu- ja korjuutähteet, sahauksen sivutuotteet, energiapuun tyyppinen biomassa) ja siihen liittyvä korkean jalostusasteen biotuotteiden valmistus puun uuteaineista. Bioöljyn tuotantoraaka-aineiden ja käytön osalta pyritään yhteistyöhön paikallisen sahateollisuuden ja energiantuotannon kanssa. Bioöljyn tuotannolle suotuisia tekijöitä ovat puubiomassa pääraaka-aineena (alueelta on raaka-ainetta saatavilla), lopputuotteille löytyvä kasvava kysyntä, teknologian olemassaolo ja varhaiset kokemukset teollisen mittakaavan laitoksista. Uuteaineiden tuotanto muodostaa merkittävän uutuusarvoa omaavan liiketoimintapotentiaalin.
OTA YHTEYTTÄ:

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Jouni Niskanen

044 0666 730

jouni.niskanen@nihak.fi