LOGOT

Hankkeet

NIHAK valmistelee, rahoittaa ja hallinnoi erilaisia kehittämishankkeita yhteistyössä alueen kuntien, yritysten ja koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden seutukuntien kanssa.

Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa alueellista kehittämistoimintaa, joissa voidaan hyödyntää merkittävästi oman rahoituksen ”vipuvaikutusta” alueen hyväksi. Hankkeissa tehtävillä toimenpiteillä edistetään mm. yritystoiminnan sekä palveluiden kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta. 

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n meneillään olevat hankkeet

Suodata hankkeita

  • Osa-alue

Fast Track

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on luoda yliseutukunnallinen Invest In –strategia ja jalkauttaa se alueille, sekä alueen elinkeinoelämän arvoketjujen kansallisten ja kansainvälisten veturiyritysten ja muiden yritysten, investorien

Katso tarkemmat tiedot

NIHAKin rahoittamat hankkeet

Duunitie

Hanke edistää erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden sekä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten työllistymistä.