Uutiskirje

Hankkeet

NIHAK valmistelee, rahoittaa ja hallinnoi erilaisia kehittämishankkeita yhteistyössä alueen kuntien, yritysten ja koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden seutukuntien kanssa.

Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa alueellista kehittämistoimintaa, joissa voidaan hyödyntää merkittävästi oman rahoituksen ”vipuvaikutusta” alueen hyväksi. Hankkeissa tehtävillä toimenpiteillä edistetään mm. yritystoiminnan sekä palveluiden kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta. 

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n meneillään olevat hankkeet

Suodata hankkeita

  • Osa-alue

KASVA

KASVA-hanke on Pohjois-Pohjanmaan eri puolilla toimivien matalan kynnyksen yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden ryhmähanke, jonka päätavoitteena on edistää alueen yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä,

Katso tarkemmat tiedot

VATUPASSI – Vastuullinen tulevaisuus

VATUPASSI- hankkeen tavoitteena on kasvattaa yritysten kykyä tunnistaa ja ymmärtää vastuullisuus läpileikkaavana teemana yrityksen strategiassa, tuote- ja palveluprosessien kehittämisessä sekä toimitusketjussa positiivisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, kilpailuedun

Katso tarkemmat tiedot

Älypilot

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman Älykkäiden miehittämättömien järjestelmien pilotoinnit Pohjois-Pohjanmaalla – Älypilot-hankkeen päätavoitteena on tunnistaa tarvelähtöisesti miehittämättömien järjestelmien käyttötapauksia maa- ja metsätalouden, sekä teollisuuden tarpeisiin Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Katso tarkemmat tiedot

NIHAKin rahoittamat hankkeet

Duunitie

Hanke edistää erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden sekä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten työllistymistä.