LOGOT

Heli Haikola nimitetty Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n viestintäpäälliköksi

Viestintäpäällikkönä Haikola johtaa NIHAKin viestintätiimiä ja on viestinnän asiantuntijana mukana kehittämässä NIHAKin palveluita. Vastuualueeseen kuuluu erityisesti Nivala-Haapajärven seudun näkyvyyden parantaminen, sekä alueen osaamisen ja investointimahdollisuuksien esiin tuominen.

Lisäksi Haikola koordinoi ja toteuttaa kehitysprojektien toimenpiteitä, sekä osallistuu projektien sisällölliseen kehittämistyöhön yhdessä projektipäälliköiden kanssa, vastaten projektien sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Haikola on vahva ja monipuolinen viestinnän ammattilainen. Viimeiset 14 vuotta hän on työskennellyt Fennovoiman viestinnässä vastaten yhtiön sidosryhmäsuhteista Pohjois-Pohjanmaalla.

Heli Haikola aloitti tehtävässään 1.10.2022.

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin