LOGOT

Hihat ylös ja aluekehitystyöhön

Viime vuodet ovat näyttäneet, että muutokset yritysten toimintaympäristössä ovat jatkuvia. Samalla ne tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia. Tästä ajankohtainen esimerkki on vihreä siirtymä, joka on tuottamassa alueellemme lähivuosina poikkeuksellisen paljon investointeja.

Toni Krankkala, toimitusjohtaja

NIHAKissa hihat on kääritty hyvissä ajoin. Olemme käynnistäneet uusia hankkeita, rekrytoineet henkilöstöä ja tehneet kuntien kanssa jo pidempään pohjatyötä esimerkiksi aurinkovoiman tuotantoalueiden kartoittamisessa ja bioteollisuuden toimintaympäristöjen kehittämisessä.

Aluekehittäjänä NIHAKin tehtävä on tasoittaa tietä investoinneille ja edistää niiden sijoittumista alueelle. Teemme työtä myös sen eteen, että toteutuessaan ne hyödyttävät mahdollisimman paljon aluetaloutta ja tuovat työtä paikallisille yrityksille. Ison investoinnin toteuttaminen vaatii vuoropuhelua sekä kuntien, maanomistajien ja alueen yritysten että projektien varsinaisten toteuttajien ja rahoittajien kanssa. NIHAKilla on sekä osaamista että resursseja tämän vuoropuhelun koordinointiin. Jaamme tietoa ja varmistamme, että kaikilla osapuolilla on yhteiset tavoitteet. Vahva paikallistuntemuksemme mahdollistaa tämän työn hoitamisen tuloksellisesti.

Aluekehittämisessä tärkeä työkalu ovat hankkeet ja niiden kautta saatava rahoitus. Vuodenvaihde merkitsi taitekohtaa, kun monet vanhoista hankkeista päättyivät. NIHAK valmisteli viime vuoden aikana useita uusia hankkeita, joilla varmistetaan resurssit alueella tärkeisiin kehittämisen kohteisiin.
Hyvä valmistelu tuotti myös tulosta – myönteisten rahoituspäätösten ansiosta uusi vuosi on saatu vauhdikkaasti
käyntiin. Uusien hankkeiden käynnistyminen näkyy alueen yrittäjiä hyödyttävänä toimintana myös tulevina vuosina.

Uuden vuoden alkaessa NIHAK pääsi laajentamaan myös yrityspalveluiden toiminta-aluetta, kun Oulainen ja Sievi liittyivät palveluiden piiriin. Aktiivinen hanketoiminta ja laajentuminen uusiin kuntiin tuo joukkoomme myös uusia työntekijöitä. Se tarkoittaa yhä kattavampaa osaamista alueemme yritysten palvelemiseen.

Organisaation kasvaessa viestinnän merkitys korostuu entisestään, ja sen kehittämiseen olemmekin panostaneet sekä sisäisesti että ulkoisesti. Toimivalla viestinnällä vahvistamme näkyvyyttämme niin omalla toiminta-alueellamme kuin kauempanakin. Tavoitteenamme on tehdä palvelumme ja asiantuntijamme helposti lähestyttäviksi ja samalla vahvistaa alueemme vetovoimaisuutta hyvinvoivien yritysten kotipaikkana.

Osaamisen jakaminen organisaation sisällä antaa myös asiantuntijoillemme selkänojaa tehdä työtään alueen kehittymisen hyväksi, koko joukkueemme taitoja hyödyntäen.

Muuta ajankohtaista

Ideoiden kehittely on yhteispeliä

NIHAKin tiimi on alkuvuodesta vahvistunut usealla uudella työntekijällä – Markku Laatikainen syttyy yritysideoista ja auttaa viemään niitä eteenpäin. Siinä auttaa hänen oma taustansa sarjayrittäjänä. Helmikuusta

Alusta asti yritysten kehittämisen asialla

Yrityspalvelupäällikkö Arto Junnolla on pitkä kokemus alueen yritysten parissa työskentelystä. Nykyään hänen ympärillään on NIHAKissa laaja asiantuntijoiden joukko sekä yhteistyöverkosto. Yrittäjyyden ensiaskelia, toiminnan laajentamista, myynnin

Kiertotalouden parista viestintäasiantuntijaksi

NIHAKin tiimi on alkuvuodesta vahvistunut usealla uudella työntekijällä. Yksi heistä on maaliskuussa viestintäasiantuntijana aloittanut Pirja Piiponniemi – Oli ihastuttavaa huomata, miten laaja osaamispooli NIHAKissa on.