Uutiskirje

Hyvinvointialojen yrityksiä muutoksessa tukeva hanke aloittaa – Heidi Ilmonen on valittu HYVVEE -hankkeen projektipäälliköksi.

HYVVEE-hankkeen projektipäällikkönä 1.2. aloittaa Heidi Ilmonen.

Uusien hyvinvointialueiden toiminnan alkaminen, asiakastietolain muutokset, toimialan työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet ja monet muut muutokset haastavat hyvinvointialojen yrityksiä.

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n HYVVEE-hanke vastaa näihin haasteisiin.

Hyvinvointiala on ollut suurten muutosten keskellä ja tulevienkin vuosien aikana näköpiirissä on monia muutoksia ja uusia tarpeita.

Tällä hetkellä NIHAKin alueella palveluja tuottaa yhteensä 90 yritystä tai yritysten toimipistettä ja ala työllistää yhteensä 520 työntekijää. Myös alan tuottama yhteisöverokertymä alueen kunnille on merkittävä. Samaan aikaan alalla kärsitään pahenevasta työvoimapulasta.

Nyt alkava NIHAK ry:n HYVVEE-hanke kartoittaa, missä tilanteessa alueen yritykset ovat eri muutosten osalta ja millaisia yksilöllisiä tarpeita yrityksillä on. Näiden puitteissa tarjotaan erityisesti tukea, neuvontaa ja konkreettisia työkaluja muutoksen läpiviemiseen.

Tavoitteena on myös turvata yksityisen sektorin työpaikkojen myönteinen kehitys ja työpaikkojen säilyminen alueella.

Heidi Ilmonen projektipäälliköksi

HYVVEE-hankkeen projektipäällikkönä 1.2. aloittaa Heidi Ilmonen.
Heidillä on pitkä ja monipuolinen kokemus sote-alalta, jossa hän on konsultoinut alan yrityksiä yhdeksän vuoden ajan oman yrityksensä kautta. Hän kouluttanut ja valmentanut yritysryhmiä ja yksilöitä mm. omavalvonnassa, Kanta-palvelussa ja siihen kirjaamisessa, tietoturva-, tietosuoja-, digitalisaatio- ja laatuasioissa.

Heidi kertoo sote-alan ja sen muutosten vaikutusten olevan hänelle tuttuja.

-Työn puitteissa olen nähnyt millaisten vaatimuksien ja muutoksen keskellä sote-alan yksityiset yritykset ja yhdistykset ovat koko valtakunnan alueella, aina Helsingistä Rovaniemelle saakka. Ja ehkä juuri tuo kentällä oleminen ja yrityksien kuuleminen on tuonut sitä kokonaiskuvan ymmärrystä ja toki tietysti säännöllinen vuoropuhelu viranomaisten kanssa.

Ennen oman yrityksen perustamista Heidi on tehnyt vuodesta 2005 laatutyöhön liittyviä erilaisia tehtäviä eri yrityksien palveluksessa. Heidi on koulutukseltaan tradenomi ja MBA.

HYVVEE-hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja sen toteutusaika on vuoden 2023 loppuun saakka.

Muuta ajankohtaista

Droneista uutta liiketoimintaa

Oletko koskaan ajatellut, kuinka dronet voisivat tuottaa lisäarvoa yrityksellesi tai kuinka miehittämättömät järjestelmät voisivat helpottaa työtäsi, luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia, vahvistaa kestävää kehitystä, nopeuttaa työtehtäviä, vähentää

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta

Verkostoitumalla voi pienikin yritys kasvattaa hartioitaan ja päästä mukaan isoihin hankkeisiin. Oman kasvupolkunsa on löytänyt Infratiera Oy, joka toimii uusiutuvan energian sektorilla jakelu- ja siirtoverkkojen

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tahtotila tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella, sekä esitettyä linjausta puoltavat syyt. Kannanoton tavoitteena on