Uutiskirje

Kansainväliset palvelut kuntoon yhteispelillä 

Kun ulkomailta muuttavien asukkaiden ja työntekijöiden vastaanotto hoidetaan hyvin, etukin on kaikkien yhteinen. NIHAKin roolina on tuoda alueen eri toimijat yhteen.

Nivala-Haapajärven seudulla asuu nykyään satoja ihmisiä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Osa heistä on asettunut alueelle opiskelun, työn tai perhesyiden vuoksi. Osa taas on joutunut lähtemään kotimaastaan sodan vuoksi.  

NIHAKin yrityspalvelupäällikkö Kimmo Niskanen kertoo, että työnantajien asenteet ovat muuttuneet paljon muutamassa vuodessa, ja yritykset ovat yhä valmiimpia rekrytoimaan ulkomaalaisia työntekijöitä.  

– Työikäisten määrä vähenee kaiken aikaa, ja joillakin aloilla on jo jatkuva työvoimapula. Kokemukset ukrainalaisten kanssa ovat osoittaneet, että kielitaitokaan ei kaikissa tehtävissä ole kynnyskysymys. 

Alueella asuu tällä hetkellä arviolta 150 ukrainalaista, joista moni on tullut pakoon Venäjän hyökkäystä. Vuoden 2022 keväällä oltiin uuden edessä, kun kunnissa ei ollut valmiita prosesseja heidän vastaanottamisekseen. NIHAKissa tilanteeseen tartuttiin nopeasti yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. 

Jo maaliskuussa NIHAK rekrytoi projektityöntekijäksi ukrainalaisen Nataliia Dikhtiarenkon. Hän ryhtyi selvittämään, mitä kaikkea tarvittiin tulijoiden auttamiseksi. 

– Tehtävää oli paljon. Piti aloittaa perusasioista ja jakaa tietoa palveluista kuten terveydenhuollosta, päivähoidosta ja kouluista. Piti kertoa, mistä saa kielikoulutusta ja miten asioidaan pankissa tai viranomaisten kanssa. Olemme NIHAKissa auttaneet myös löytämään ensimmäisiä työpaikkoja ukrainalaisille, Dikhtiarenko kertoo. 

Kesällä Nivalan kaupunki työllisti yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on auttaa Nivalaan tulevia ukrainalaisia ja toimia myös tulkkina. Alueella tehty työ ukrainalaisten vastaanottamiseksi ja työllistämiseksi on poikinut paljon myönteistä julkisuutta.  

NIHAK on tehnyt jo vuosia yhteistyötä työnantajien kanssa kansainvälisissä rekrytoinneissa. Samalla on opittu, että alkuvaiheessa tuki on tarpeen monenlaisissa arjen asioissa. 

– Täytyy tunnistaa, millaista apua missäkin vaiheessa tarvitaan, ja kuka sitä parhaiten voi tarjota. Siinä tarvitaan eri sektorit ylittävää yhteistyötä, kansainvälistymispalvelupäällikkö Ari Alakangas sanoo. 

Hän havainnollistaa tilanteen jakamalla vuorokauden kolmeen osaan: yksi kolmasosa työtä, toinen vapaa-aikaa, harrastuksia ja palvelujen käyttöä ja kolmas lepoa.  

– Ensimmäisestä huolehtivat työnantajat, toisesta kolmas sektori ja kolmannesta eli asumisesta kunnat. Ukrainalaisten kanssa aloitettiin kahdesta jälkimmäisestä, jotta saatiin perustarpeet täytettyä. NIHAK on avainroolissa tuomassa eri toimijat yhteen. 

Myös alueen asukkailla on tärkeä rooli, jotta alueelle muuttavat saadaan osaksi yhteisöä.  

– Siinä tärkeää ovat pienetkin asiat ja kohtaamiset sekä kiinnostunut ja avoin asenne, Alakangas toteaa. 

Muuta ajankohtaista

Droneista uutta liiketoimintaa

Oletko koskaan ajatellut, kuinka dronet voisivat tuottaa lisäarvoa yrityksellesi tai kuinka miehittämättömät järjestelmät voisivat helpottaa työtäsi, luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia, vahvistaa kestävää kehitystä, nopeuttaa työtehtäviä, vähentää

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta

Verkostoitumalla voi pienikin yritys kasvattaa hartioitaan ja päästä mukaan isoihin hankkeisiin. Oman kasvupolkunsa on löytänyt Infratiera Oy, joka toimii uusiutuvan energian sektorilla jakelu- ja siirtoverkkojen

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tahtotila tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella, sekä esitettyä linjausta puoltavat syyt. Kannanoton tavoitteena on