LOGOT

Kansainvälisissä verkostoissa karttuu ideoita, osaamista ja ymmärrystä

Read this article in english

Opiskelija- ja harjoittelijavaihto avaa nuorille ikkunoita maailmaan. Samalla se tarjoaa oppilaitoksille ja yrityksille mahdollisuuden ammentaa uusia ideoita ja toimintatapoja. Hyvänä esimerkkinä on Nivalassa ja lähiseudulla pitkään rakennettu yhteistyöverkosto puolalaisten kanssa.

NIHAK, JEDU, Nivalan teollisuuskylä ja Keskipiste-Leader esittäytyivät puolalaisille näiden tammikuisen vierailun yhteydessä.

Ryhmä ammatillisten oppilaitosten edustajia Puolan Poznánista vieraili Nivalassa 25.1. tutustuen NIHAKin, Nivalan teollisuuskylän, mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn ja Koulutuskeskus JEDUn toimintaan. Päivän ohjelmassa olivat myös yritysvierailut Pro Estorella ja NTcabilla.

Viikon kestävän vierailun isäntinä olivat JEDU ja Centria-ammattikorkeakoulu, ja alueella käyntikohteita oli Nivalan lisäksi Ylivieskassa, Kalajoella ja Kokkolassa. Edellinen kohtaaminen oli viime syyskuussa, kun NIHAKin edustajia vieraili Poznánissa kartoittamassa uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Yhteistyön tavoitteina on lisätä Erasmus-vaihtoa sekä saada alueelle kansainvälisiä opiskelijoita ja yrityksiin harjoittelijoita. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan koordinointia alueen oppilaitosten, kuntien ja yrityspalvelujen kesken. Siinä myös NIHAKilla on keskeinen rooli.

Parin viime vuoden ajan opiskelijavaihto on ollut lähes seisahduksissa, mutta uutta starttia viritellään parhaillaan. Opiskelijaryhmiä on lähdössä liikkeelle ensi kesänä ja alkusyksystä, ja yhteistyö puolalaisten kanssa on laajenemassa myös media-alalle. Jo ennen pandemiaa opiskelijavaihtoa on tehty rakennusalan koulutuksessa.

Syyskuussa NIHAKin edustajat ja puolalaiset tapasivat Poznánissa.

Hyviä käytäntöjä ja arvokasta oppia

Poznánilaisten oppilaitosten johtoa edustavat Aleksandra Warkocka ja Barbara Kochner toteavat, että yhteistyö hyödyttää monin tavoin kaikkia osapuolia. Tieto, kokemus ja ideat liikkuvat yli rajojen, ja käytännön kokemuksista ammennetaan uusia toimintatapoja.

– Teemme paikallisesti yhteistyötä yritysten kanssa harjoittelujen järjestämiseksi opiskelijoille. Opiskelijavaihdon avulla voidaan saada kokemusta ja tietoa myös siitä, miten muualla toimitaan, Warkocka sanoo.

Hyvä esimerkki löytyy rakennusalan koulutuksesta. Kochner kertoo, kuinka puolalainen opiskelijaryhmä osallistui JEDUlla talonrakennusprojektiin ja näki kaikki vaiheet suunnittelusta myyntiin saakka.

– Kokemus oli niin hyvä, että myös meillä alettiin soveltaa samaa toimintamallia ja mukauttaa sitä omaan paikalliseen toimintaympäristöömme.

Sekä Warkocka että Kochner muistuttavat, että opiskelijavaihto antaa ennen kaikkea nuorille arvokasta kokemusta myöhempää elämää varten. Opiskelun ohessa kertyy yhteistyötaitoja ja kulttuurista osaamista – paljon sellaista hyötyä, joka ei ole edes mitattavissa.

Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta

NIHAKin toiminnassa kansainvälistyminen on yksi tärkeimmistä painopisteistä, ja sitä on edistetty laajalla rintamalla jo pitkään. Työn tuloksina on kertynyt osaamista, tietoa, sosiaalista ja kulttuurista pääomaa sekä laajat kansainväliset verkostot.

Käytännön tasolla NIHAKin kv-palvelut tekevät yritysten kanssa kansainvälistymissuunnitelmia, markkinakartoituksia, yhteisiä messumatkoja ja rahoitushakemuksia. Työ näkyy alueella lopulta yritysten investointeina, mutta myös oppilaitosten yhteistyönä ja oppilasvaihtona.

Vuosien varrella yhteistyötä on vauhditettu erilaisten hankkeiden avulla. Alueella on tälläkin hetkellä meneillään useita NIHAKin vetämiä kansainvälistymiseen liittyviä hankkeita. NIHAK on myös kumppanina alueen oppilaitosten kv-hankkeissa ja parhaillaan mukana mm. Centrian hallinnoimassa UMBR-ELLA-hankkeessa, jossa kehitetään yritysten valmiuksia kansainvälistymiseen. Myös alueen Leader-ryhmät ovat olleet tukemassa yritysten, oppilaitosten, kulttuuritoimijoiden ja nuorten verkostoitumista.

NIHAKin vientiasiantuntija Ari Alakangas muistuttaa, että kansainvälistyminen ei ole pikamatka. Myös puolalaisten kanssa tehtävä yhteistyö on ollut pitkä prosessi, joka on jatkunut jo lähes kymmenen vuoden ajan eri elämänalueilla.

– Sitä voidaan kuvailla positiivisten asioiden kehänä, joka on lähtenyt laajenemaan monella tasolla, Yhteisiä rajapintoja löytyy niin yrityselämästä ja teollisuudesta kuin oppilaitoksista ja vapaa-ajan toiminnastakin, Alakangas toteaa.

Teksti ja kuvat: Hanna Perkkiö

Muuta ajankohtaista

Hihat ylös ja aluekehitystyöhön

Viime vuodet ovat näyttäneet, että muutokset yritysten toimintaympäristössä ovat jatkuvia. Samalla ne tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia. Tästä ajankohtainen esimerkki on vihreä siirtymä, joka on tuottamassa

Ideoiden kehittely on yhteispeliä

NIHAKin tiimi on alkuvuodesta vahvistunut usealla uudella työntekijällä – Markku Laatikainen syttyy yritysideoista ja auttaa viemään niitä eteenpäin. Siinä auttaa hänen oma taustansa sarjayrittäjänä. Helmikuusta

Alusta asti yritysten kehittämisen asialla

Yrityspalvelupäällikkö Arto Junnolla on pitkä kokemus alueen yritysten parissa työskentelystä. Nykyään hänen ympärillään on NIHAKissa laaja asiantuntijoiden joukko sekä yhteistyöverkosto. Yrittäjyyden ensiaskelia, toiminnan laajentamista, myynnin

Kiertotalouden parista viestintäasiantuntijaksi

NIHAKin tiimi on alkuvuodesta vahvistunut usealla uudella työntekijällä. Yksi heistä on maaliskuussa viestintäasiantuntijana aloittanut Pirja Piiponniemi – Oli ihastuttavaa huomata, miten laaja osaamispooli NIHAKissa on.