LOGOT

Kansainvälistä osaamista alueen pk-yrityksiin

Read this article in english

Nivalalainen Hero Mechanics Oy löysi Puolasta asiantuntijan vauhdittamaan yrityksen matkaa Euroopan markkinoille. Rekrytointia helpotti Business Finlandin myöntämä Talent Explorer -rahoitus.

Koneistuspalveluja tarjoava Hero Mechanics Oy on perustettu vuonna 2018, ja alusta asti sen strategiana on ollut laajentaa toimintaa kansainvälisille markkinoille. Viime syksynä nivalalaisyritys otti tärkeän askeleen tällä tiellä, kun se rekrytoi asiantuntijan Puolasta. Samalla yrityksen työntekijäjoukko kasvoi viisihenkiseksi.

Ratkaisu löytyi, kun yrittäjä sai NIHAKin kautta vinkin Business Finlandin Talent Explorer -rahoituksesta. Se on tarkoitettu kansainvälistymisen alkuaskelia ottaville yrityksille asiantuntijan palkkaamiseen.

– Meillä oli jo pitkään ollut ajatuksena, että paras henkilö kansainvälistymistä edistämään on sellainen, joka tuntee kohdealueen kulttuurin ja jolla on kielitaitoa. Ongelmana oli kuitenkin löytää sopiva henkilö ja järjestää rekrytointi käytännössä, toimitusjohtaja Esa Lohela kertoo.

NIHAKin verkostojen kautta löytyi myös tehtävään sopiva henkilö. Anna Sleboda aloitti Hero Mechanics Oy:n myynti- ja markkinointivastaavana marraskuun 2020 alussa. Samalla hänestä tuli ensimmäinen Talent Explorer -ohjelman kautta NIHAKin alueelle rekrytoitu henkilö.

Anna Sleboda & Esa Lohela

Kontaktit tärkeitä työssä ja vapaa-ajalla

Poznanin alueelta kotoisin oleva Sleboda kertoo viihtyneensä hyvin Nivalassa, vaikka iso muutos vaati harkintaa. Vaakakupissa painoivat lopulta paitsi kiinnostava työ, myös Suomen hyvä koronatilanne muuhun Eurooppaan verrattuna.

– Täällä työhöni kuuluu markkinointia, asiakashankintaa, sosiaalista mediaa ja brändityötä. Ja tietysti yritän kaiken aikaa oppia myös suomea, Sleboda kertoo.

Tärkeimpänä tehtävänään Slebodalla on auttaa uutta työnantajaa luomaan uusia kontakteja Keski-Eurooppaan. Yksi kohdemaa on Puola, joka on viime vuodet ollut yksi Euroopan unionin nopeimmin kasvavista talouksista.

Slebodalla on jo ennestään kokemusta työskentelystä kansainvälisessä yrityksessä muun muassa logistiikan ja asiakaspalvelun parissa. Suomalaista työkulttuuria hän pitää varsin asiaorientoituneena, kun taas Puolassa tyypillisesti sosiaaliset suhteet korostuvat enemmän.

Jotta alueen kuntiin saataisiin uusia osaajia muualta, työn ja asumisen lisäksi yhä tärkeämpää on huolehtia myös viihtyvyydestä ja vapaa-ajasta. Myös Slebodalle on halunnut päästä kiinni täkäläiseen arkeen. Yksi hyvä keino ovat harrastukset.

– Puolassa olen harrastanut metsästystä, ja toivottavasti jossain vaiheessa pääsen kokeilemaan sitä täälläkin.

Kansainvälisyys avaa uusia näkökulmia

Esa Lohela toteaa, että kansainvälinen henkilökunta tuo uutta ajattelutapaa yritykseen kuin yritykseen, ja on tänä päivänä etu myös kotimaisten asiakkaiden silmissä.

Business Finlandin Talent Explorer -rahoitus on Lohelan mukaan hyvä työkalu pienelle yritykselle.

– Uuden ihmisen rekrytointi on tämän kokoiselle yritykselle aina iso asia. Meidän tapauksessamme rahoituksella oli tässä vaiheessa ratkaiseva merkitys.

Itse hakuprosessin Lohela koki vaivattomaksi: hakuehdot olivat selkeät, verkkoalusta helppokäyttöinen, ja päätöskin tuli muutamassa päivässä. Koronatilannekaan ei vaikuttanut rekrytointihankkeeseen, ja Lohelan mukaan se on vain vauhdittanut suunnitelmia.

– Kun markkinatilanne on epävarma, niin paukkuja kannattaa käyttää myyntiin, markkinointiin ja yrityksen kehittämiseen. Nyt on hyvä aika laajentaa näkökulmia.

NIHAK auttaa yrityksiä yltämään uudelle tasolle

NIHAKin vientiasiantuntija Ari Alakangas pitää Hero Mechanics Oy:n rekrytointia hyvänä esimerkkinä yrityselämän asennemuutoksesta.

– Kun yritykset hankkivat ulkomailta osaamista, se nostaa myös suomalaista bisnestä paremmalle tasolle. Ostopalveluihin verrattuna vuoropuhelu on paljon syvempää, jos kansainvälistymistyötä tekevä henkilö on osa yrityksen organisaatiota. Alakangas sanoo.

Hero Mechanics Oy on alusta saakka tehnyt tiivistä yhteistyötä NIHAKin kanssa. Alakangas kuvaileekin olevansa ikään kuin kummisetä, joka kulkee yritysten matkassa ja auttaa näitä löytämään kuhunkin tarpeeseen sopivat palvelut ja rahoitusinstrumentit. Tiedonkulun kannalta tärkeitä ovat säännölliset keskustelut eri rahoittajien kanssa.

– NIHAKin rooli on toimia yrittäjän rinnalla ja vapauttaa tämän aikaa tuloksen tekemiseen. Rahoittajien suuntaan taas voimme tarjota tärkeää paikallistuntemusta.


Business Finlandin Talent Explorer -rahoitus

  • Yrityksessä on usein tarve ulkopuoliselle asiantuntijalle silloin, kun se on suuntaamassa uusille kansainvälisille markkinoille.
  • Tähän tarpeeseen yritys voi hankkia uutta tietoa ja osaamista Talent Explorer -rahoituksen avulla.
  • Rahoitus on tarkoitettu pk-yrityksille jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta. Yrityksen konsernitason liikevaihto voi olla enintään 300 miljoonaa euroa.
  • Yritys voi olla miltä toimialalta tahansa. Koska kyseessä on de minimis -rahoitus, mm. maatalouden alkutuotanto on kuitenkin rajattu pois.
  • Rahoitus on tarkoitettu palkattavan asiantuntijan kustannuksiin, ja vaatimuksena on hyvä kohdemarkkinan tuntemus.
  • Rahoitettavan projektin koko voi olla enintään 40 000 euroa, josta BF:n myöntämän rahoituksen määrä voi olla enintään 20 000 euroa. Rahoitus kattaa maksimissaan 50 prosenttia palkattavan asiantuntijan kustannuksista.

Lue lisää Talent Explorer -rahoituksesta

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin