LOGOT

Kasvavayritys.fi-sivustolta vinkkejä yritysten kasvuun ja digitalisaatioon

Kasvavayritys.fi-sivustolla olevien testien avulla saa konkreettista tietoa sekä vinkkejä yrityksen kehittämiseen ja kasvuun liittyvistä kehityskohteista. Testien teemoja ovat digivalmiudet, kasvun hallinta sekä yleinen kasvukyvykkyys.

Yrityksen kasvuvaiheessa liiketoiminta usein monimutkaistuu. Se saattaa aiheuttaa myös kasvukipuja, joita täytyy hallita säilyttääkseen yrityksen elinvoimaisuuden. Myös yritysten digitalisaatio aiheuttaa useille yrityksille haasteita, sillä se vaatii usein strategisia ja kulttuurillisia muutoksia, hyvää johtamista, rohkeutta ja riskinottokykyä.

Näihin haasteisiin vastaava kasvavayritys.fi-sivusto tarjoaa kolme itsearviointitestiä kasvun hallintaan, digivalmiuksien testaamiseen sekä yleiseen kasvukyvykkyyteen. Testitulosten avulla testin tekijä voi arvioida monipuolisesti yrityksen nykytilaa eri näkökulmista. Testit tarjoavat myös kehittämiskohteita ja konkreettisia käytännön vinkkejä.

Kasvukyvykkyys-testi on suunnattu erityisesti kasvuhalukkaille yrityksille. Testin tehtyään saa saman tien konkreettiset kehitysvinkit kasvun tueksi. Digivalmiustesti vastaa etenkin niiden yritysten tarpeisiin, jotka haluavat ottaa entistä vahvemmin haltuun digitaalisen teknologian sekä sen mukanaan tuomat liiketoimintamahdollisuudet. Kasvunhallinnan testi puolestaan on suunniteltu kasvu-uralla oleville yrityksille, mutta myös kasvua tavoittelevat yritykset voivat hyödyntää sitä mahdollisten kasvuhaasteiden ennakoinnissa.

Testejä voi tehdä esimerkiksi puolen vuoden välein, jolloin ne toimivat erinomaisesti myös jatkuvan kehittämisen työkaluna.

Itsearviointitestit perustuvat Oulun yliopiston tekemiin tutkimuksiin ja niiden kehityksessä on hyödynnetty yrityksiltä sekä elinkeinoelämän asiantuntijoilta kerättyä tietoa. Testit on tuottanut Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® osana EAKR-rahoitteista SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hanketta. Hanketta ovat mahdollistamassa myös Raahen Seudun KehitysNihakVTTPohjois-Pohjanmaan LiittoHaapaveden-Siikalatvan SeutuNaturpolisYlivieskan kehityspalvelutUtajärven kunta ja Suomen Yrittäjät.

Tutustu Kasvava yritys -sivustoon: https://kasvavayritys.fi

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin