LOGOT

Kasvuyritykset kaipaavat kansainvälisiä osaajia

NIHAK ja Nivalan Teollisuuskylä Oy järjestivät marraskuussa tilaisuuden ”Kansainväliset osaajat kasvua vauhdittamassa”. Oulun Eteläisen yrittäjille suunnatussa tilaisuudessa kuultiin yritysten kokemuksia ja tarpeita kansainvälisten osaajien löytämiseksi, houkuttelemiseksi ja pitämiseksi. Keskustelimme kansainvälisten osaajien lisäksi myös yritysten tarpeista koskien mm. tutkimusta, tuotekehitystä ja oppilaitosyhteistyötä. 

Kansainvälisen osaajan Anna Slebodan Puolasta NIHAKin avulla rekrytoinut Hero Mecanicsin Esa Lohela kertoi Annan kehittäneen yritystä monilla rintamilla. Palkkaamiseen on hyödynnetty Business Finlandin Talent Explorer rahoitusta, jota Lohela kehui helpoksi työkaluksi kattaen noin puolet palkkakustannuksista. Sleboda itse oli viihtynyt yrityksessä erinomaisesti ja näki aikaansaamaansa kehitystä heti ensimmäisen vuoden jälkeen. Konkreettinen vaikutus on ollut, että yrityksen kieli vaihtui englanniksi. Sleboda toki kaipasi kunnon perehdytystä paikalliseen elämänmenoon ja ehdottikin siihen kehitettäväksi opasta, suomen kielen koulutusta ja muita palveluita.  Yleisön joukosta nostettiin esiin kummitoiminnan mahdollisuus.

Joukkovoimaa rekrytointiin

Svala of Finlandin Kimmo Aakko jakoi myös kokemuksia kansainvälisen työvoiman suhteen. Aakko kaipasi joukkovoimaa rekrytointiin – yhdessä voisimme toimia vaikuttavammin niin rekrytoinneissa kuin myös osaajien alueelle sijoittumisessa. Jonkinlainen alusta, johon kootaan tarjoajia ja tarvitsijoita voisi auttaa kohtauttamisissa. Aakko peräänkuulutti myös palveluiden tuotteistamista. 

Spondeon Tuomas Asunmaa on rekrytoinut suomalaisyrityksille työvoimaa Puolasta ja sen naapurimaista pitkään. Asunmaa painotti, että Suomi kilpailee samassa sarjassa vaikkapa Hollannin ja Saksan kanssa. Rekrytoitaville on kommunikoitava taloudellinen paketti täsmällisen selkeästi, mutta valinnassa on merkitystä myös pehmeimmillä arvoilla, kuten turvallisuus, puhtaus ja muun perheen mahdollisuudet viihtyä.  

Tallinnasta paikalle tulleen Finestan Heikki Mäki puolestaan kertoi vuokratyövoiman mahdollisuuksista. Suomalaisomisteisella pitkän linjan toimijalla on toimintaa mm. Baltian ja Suomen lisäksi mm. Ukrainassa ja Keski-Euroopassa. Mäki painotti, että vuokratyövoima on paitsi turvallinen rekrytointikanava, niin myös joustava ratkaisu kausivaihteluihin.  

Kansainvälisten osaajien verkostot koettiin tärkeiksi

Tilaisuuteen osallistunut PR Rollsin Göran Antila piti tilaisuutta onnistuneena ja mielenkiintoisena. Antila on kiinnostunut rahoitusmahdollisuuksista liittyen kv-osaajien palkkaamiseen. Hän kertoi, että heillä on tarve liittää tiimiinsä ulkomaalaisia työntekijöitä, jotka myös toimivat ulkomailla: ”Heillä on paikalliset kohdemaan kontaktit valmiina, jolloin niitä ei tarvitse vuosikaupalla rakentaa”.  

Yhteenvetona voidaan sanoa, että töitä osaajille kyllä alueen yrityksissä piisaa. Hienoa oli, että koolle saatiin 28 asiasta kiinnostunutta. Pitkälle toistakymmentä yritystä ilmaisi halunsa toimia yhteistyössä ja etujoukoissa asiassa. Parasta tilaisuudessa oli, että siellä oli kannustava ilmapiiri ja kokemusasiantuntijat jakoivat tietoa avoimesti.  

Sekä Spondeon että Finestan esitykset ovat vapaasti kaikille saatavissa NIHAKista ari.alakangas@nihak.fi.

Think Big auttaa jokaista Oulun Eteläisen 350 kansainvälistyvää yritystä kansainvälisten osaajien ja kumppanien hankkimisessa.
Helpoiten voit aloittaa soittamalla Jannelle (050 591 9399) tai Inkalle (046 921 3153). 

Huippuosaamisella maailmalle – Lisää vientiä metallien 3D-tulostuksella – hankkeen tavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan pk-yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäminen sekä kilpailukyvyn vahvistaminen digitalisaatiota hyödyntävän tuotanto-osaamisen lisäämisellä. Lisätiedot Ari Alakangas (040 6846 400).

Lisätietoja: 

Janne Hietaniemi
Projektipäällikkö – Think Big 
NIHAK ry.
Puh. 050 591 9399
janne.hietaniemi@nihak.fi 

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin